FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  6. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Vještine komuniciranja na engleskom jeziku

    (FEOC05)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    - Razvijanje pismenih i usmenih komunikacijskih vještina studenata na engleskom jeziku
    - Osposobljavanje studenata za uspješnu formalna i neformalnu komunikacija te komunikaciju u timskom radu
    - Produbljivanje znanja o engleskom jeziku i njegovim strukturama.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni:

    1. pripremiti i održati stručnu prezentaciju na engleskom jeziku,
    2. primjenjivati vještine pisanja službenih dopisa i pravila za pisanje seminarskih radova
    3. koristiti niz modalnih i frazeologiziranih izraza kojima će obogatiti i proširiti postojeće znanje općeg jezika
    4. voditi službenu konverzaciju iz područja struke
    5. aktivno sudjelovati u timskom radu u međunarodnoj grupi, kao i sudjelovati i voditi službene sastanke na engleskom jeziku.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Struktura prezentacije, Neverbalna, verbalna, glasovna, tehnička razina kod prezentiranja; Vježbanje fluentnog govora i uklanjanje govornih nepravilnosti; Pravila pisane komunikacije; Interpersonalna komunikacija.

    preporučena literatura
    • Kovač M. M., Sirković, N. (2014). Presentation, Writing and Interpersonal Communication Skills. Split. FESB.

    dopunska literatura
    • Barker, A. (2010). Improve your communication skills. London and Philadelphia. Kogan page.

    jezik poduke
    Hrvatski i engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom izvođenja nastave održavaju se dva kolokvija. Prvi kolokvij je nakon sedam tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave.
    Na završnom ispitu studenti polažu gradivo koje nisu položili na kolokvijima. Kolokviji i ispiti se održavaju u terminima definiranim u Kalendaru nastavne djelatnosti.

      Nastavne jedinice za Seminar Broj sati
    1.

    Uvod u kolegij: osnove vještina prezentiranja, pismena i interpersonalna komunikacija

    2 sata
    2.

    planiranje prezentacije, mentalne mape i princip piramide

    2 sata
    3.

    Struktura prezentacije, verbalna, vokalna i neverbalna razina prezentacije

    2 sata
    4.

    Prezentacija na polju tehničkih znanosti: organizacija i izvedba

    2 sata
    5.

    Prezentacije: samoocjenjivanje i povratna analiza

    6 sati
    6.

    1. kolokvij

    2 sata
    7.

    Pismena komunikacija: organizacija pisanja seminarskog, završnog, stručnog i znanstvenog rada

    2 sata
    8.

    Struktura pismenog rada

    2 sata
    9.

    Znanstveni stil u pisanju tehničkih radova

    2 sata
    10.

    Poslovne komunikacijske vještine: socijalizacija i interpersonalna komunikacija

    2 sata
    11.

    Formalna i neformalna komunikacija

    2 sata
    12.

    Komunikacija u timskom radu

    2 sata
    13.

    2. kolokvij

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.