FESB NASTAVA
Loading...
    Preddiplomski
    140 Brodogradnja
    6. semestar
    Preddiplomski
    Diplomski
    Poslijediplomski
    Stručni
    Razlikovni
    110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
    111 Automatika i sustavi
    112 Elektronika i računalno inženjerstvo
    113 Elektrotehnika
    114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
    120 Računarstvo
    130 Strojarstvo
    140 Brodogradnja
    150 Industrijsko inženjerstvo
    210 Automatika i sustavi
    220 Elektronika i računalno inženjerstvo
    221 Elektronika
    222 Računalno inženjerstvo
    230 Elektrotehnika
    231 Automatizacija i pogoni
    232 Elektroenergetski sustavi
    241 Bežične komunikacije
    242 Telekomunikacije i informatika
    250 Računarstvo
    261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
    262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
    263 Proizvodno strojarstvo
    270 Industrijsko inženjerstvo
    271 Proizvodni management
    272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
    280 Brodogradnja
    310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
    330 Strojarstvo
    510 Elektrotehnika
    511 Elektroenergetika
    512 Elektronika
    530 Strojarstvo
    540 Brodogradnja
    550 Računarstvo
    910 Automatika i sustavi
    920 Elektronika i računalno inženjerstvo
    930 Elektrotehnika
    940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
    950 Računarstvo
    960 Strojarstvo
    970 Brodogradnja
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    5. semestar
    6. semestar
    5. semestar
    6. semestar
    5. semestar
    6. semestar
    5. semestar
    6. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    5. semestar
    6. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    5. semestar
    6. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    5. semestar
    6. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    5. semestar
    6. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    5. semestar
    6. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    5. semestar
    6. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    5. semestar
    6. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    5. semestar
    6. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    5. semestar
    6. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    5. semestar
    6. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    3. semestar
    4. semestar
    5. semestar
    6. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    1. semestar
    2. semestar
    Nema predmeta
      Upit treba biti dulji od 1 znaka...
      Nema rezultata
      U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
      • nema koda:
      • Vještine komuniciranja na engleskom jeziku

        (FEOC05)
        2021/22 godina
        preduvjeti za upis
        Nema
        ciljevi predmeta

        - Razvijanje pismenih i usmenih komunikacijskih vještina studenata na engleskom jeziku
        - Osposobljavanje studenata za uspješnu formalna i neformalnu komunikacija te komunikaciju u timskom radu
        - Produbljivanje znanja o engleskom jeziku i njegovim strukturama.

        očekivani ishodi učenja

        Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni:

        1. pripremiti i održati stručnu prezentaciju na engleskom jeziku,
        2. primjenjivati vještine pisanja službenih dopisa i pravila za pisanje seminarskih radova
        3. koristiti niz modalnih i frazeologiziranih izraza kojima će obogatiti i proširiti postojeće znanje općeg jezika
        4. voditi službenu konverzaciju iz područja struke
        5. aktivno sudjelovati u timskom radu u međunarodnoj grupi, kao i sudjelovati i voditi službene sastanke na engleskom jeziku.

        nositelji predmeta
        nastava i predavači
         
        30 sati
        2 sata tjedno × 15 tjedana
        sadržaj

        Struktura prezentacije, Neverbalna, verbalna, glasovna, tehnička razina kod prezentiranja; Vježbanje fluentnog govora i uklanjanje govornih nepravilnosti; Pravila pisane komunikacije; Interpersonalna komunikacija.

        preporučena literatura
        • Kovač M. M., Sirković, N. (2014). Presentation, Writing and Interpersonal Communication Skills. Split. FESB.

        dopunska literatura
        • Barker, A. (2010). Improve your communication skills. London and Philadelphia. Kogan page.

        jezik poduke
        Hrvatski i engleski
        način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

        Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

        ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

        Tijekom izvođenja nastave održavaju se dva kolokvija. Prvi kolokvij je nakon sedam tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave.
        Na završnom ispitu studenti polažu gradivo koje nisu položili na kolokvijima. Kolokviji i ispiti se održavaju u terminima definiranim u Kalendaru nastavne djelatnosti.

          Nastavne jedinice za Seminar Broj sati
        1.

        Uvod u kolegij: osnove vještina prezentiranja, pismena i interpersonalna komunikacija

        2 sata
        2.

        Planiranje prezentacije: mentalne mape i princip piramide

        2 sata
        3.

        Struktura prezentacije, verbalna, vokalna i neverbalna razina prezentacije

        2 sata
        4.

        Prezentacija na polju tehničkih znanosti: organizacija i izvedba

        2 sata
        5.

        Prezentacije: samoocjenjivanje i povratna analiza

        6 sati
        6.

        1. kolokvij

        2 sata
        7.

        Pismena komunikacija: organizacija pisanja seminarskog, završnog, stručnog i znanstvenog rada

        2 sata
        8.

        Struktura pismenog rada

        2 sata
        9.

        Znanstveni stil u pisanju tehničkih radova

        2 sata
        10.

        Poslovne komunikacijske vještine: socijalizacija i interpersonalna komunikacija

        2 sata
        11.

        Formalna i neformalna komunikacija

        2 sata
        12.

        Komunikacija u timskom radu

        2 sata
        13.

        2. kolokvij

        2 sata
        Niste više prijavljeni

        Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

        Nastao je problem u radu sustava

        Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

        Vaš preglednik nije podržan

        Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.