FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  120 Računarstvo
  6. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Bežične senzorske mreže

    (FELA43)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta
    prazno
    očekivani ishodi učenja
    prazno
    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u senzorske mreže (postojeće aplikacije, tehnologija, izazovi kod dizajna i implementacije, postojeće mrežne arhitekture). Hardverske i softverske platforme. Osnovne arhitekture senzorskih mreža. Uspostavljanje senzorske mreže (problemi povezanosti i dostupnosti mreže, modeliranje povezanosti (percolation theory), pokrivenost senzorske mreže, inicijalizacija i adresiranje čvorova). Bežični (radio) komunikacijski kanal i protokoli za pristup kanalu (MAC protokoli, energy-efficiency). Protokoli za usmjeravanje podataka u senzorskim mrežama. Protokoli za kontrolu topologije. Primjene senzorskih mreža: praćenje objekata (tracking), e-health aplikacije (izazovi i rješenja). Programiranje senzorskih čvorova (Arduino i Xbee platforma).

    preporučena literatura
    • Holger K., Andreas W.: Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, Willey, 2005.

    • Slideovi s predavanja dostupni početkom semestra na http://www.fesb.hr/~mcagalj/wise)

    dopunska literatura
    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva kolokvija (nakon 7. odnosno 13. tjedna neposredne nastave). U okviru laboratorijskih vježbi student je dužan realizirati jedan od ponuđenih projekata; rad u grupama od 2-3 studenta. Po realizaciji projekta student će pripremiti kratak izvještaj i prezentaciju. Profesor će osigurati pisani materijal i opremu potrebnu za uspješnu realizaciju projekta.

    Ocjenjivanje:

    A - Prisustvo na predavanjima i rad u laboratoriju = 5%
    B - Projekt = 35%
    C - 1. kolokvij = 25%
    D - 2. kolokvij (cijelo gradivo) = 35 %

    Ocjena = zaokruži( 0.05A + 0.35B + 0.25C + 0.35D )

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u senzorske mreže

    2 sata
    2.

    Arhitektura bežičnog senzorskog čvora

    2 sata
    3.

    Osnovne mrežne arhitekture

    2 sata
    4.

    Fizička razina: bežični (radio) komunikacijski kanal

    4 sata
    5.

    Podatkovna razina: MAC protokoli za pristup zajedničkom/djeljenom kanalu

    4 sata
    6.

    1. kolokvij

    7.

    Podatkovna razina: upravljanje kanalom, kodiranje i kontrola greške (error-control)

    4 sata
    8.

    Mrežna razina: protokoli usmjeravanja podataka (routing protocols)

    4 sata
    9.

    Protokoli za kontrolu topologije

    2 sata
    10.

    Aplikacije: e-health, praćenje objekata, daljinska mjerenja

    2 sata
    11.

    2. kolokvij

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u senzorske platforme Arduino i Xbee

    6 sati
    2.

    Rad na projektu

    18 sati
    3.

    Prezentacije projekata

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.