FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  120 Računarstvo
  6. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Poslovna informatika

    (FETB01)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje uloge informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u poslovnom okruženju
    • razumijevanje osnovnih oblika intelektualnog vlasništva u ICT
    • razumijevanje principa organiziranja SW projekata
    • poznavanje oblika organiziranja, pokretanja i financiranja ICT tvrtki
    • poznavanje temeljnih standarda i modela unaprjeđenje softverskih procesa

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. razumjeti prednosti na znanju utemeljenih tvrtki
    2. razumjeti vrijednost intelektualnog vlasništva u i njegovu važnost za suvremenu ekonomiju
    3. primijeniti opće principe upravljanja projektima na upravljanje kvalitetom na SW projektima
    4. razumjeti najčešće oblike trgovačkih društava prisutne u našem društvu
    5. razumjeti osnovne modele zrelosti i sposobnosti SW procesa
    6. primijeniti projektni pristup u pronalaženju izvora financiranja i pripremanju projektnih prijedloga

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    izvodi se u 7 tjedana
    sadržaj

    - definiranje temelja ICT organizacije (znanje, intelektualno vlasništvo, organizacija)
    - upravljanje projektom
    - strategija i upravljanje
    - definiranje poslovnih segmenata suvremenih poslovnih organizacija
    - ključne karakteristike informacijske tehnologije (funkcionalnost, upotrebljivost, sigurnost, raspoloživost, održivost, prenosivost)

    preporučena literatura
    • S. Čelar: vlastiti materijali

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) i usmeni ispit. Prvi međuispit je u tijeku nastave, a drugi nakon završetka nastave. Student(ica) koji položi međuispite (položi ih pojedinačno s više od 50%) oslobođen je pisanog dijela ispita. Nepoloženi dio gradiva s međuispita student(ica) polaže na pisanom dijelu ispita u ispitnom roku.
    Na usmenom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu međuispitâ je minimalno 50 % bodova na svakom međuispitu kojem student(ica) pristupi. Student može pristupiti i samo jednom međuispitu. Uvjet za pozitivnu ocjenu je i pozitivna ocjena (minimalno 50%) iz laboratorijskih vježbi i usmenog ispita.

    Ocjena(%) = 0,5*(M1 + M2)*0,4 + U*0,4 + LAB*0,2
    M1, M2 – bodovi na međuispitima, izraženi u postocima
    U – bodovi na usmenom ispitu, izraženi u postocima
    LAB – bodovi iz laboratorijskih vježbi, izraženi u postocima

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi (ispitna grupa 24): Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod

    2 sata
    2.

    Sustav znanja

    2 sata
    3.

    Intelektualno vlasništvo

    2 sata
    4.

    Upravljanje projektima (PMBOK). Projekt - program - portfolio

    2 sata
    5.

    Zadaci ICT-djelatnika (prije 10-ak godina i danas).
    Oblici organizacije tvrtke. Organizacija ICT-tvrtke

    2 sata
    6.

    Životni vijek ICT-sustava i ICT-proizvoda. ISO 12207. ITIL

    2 sata
    7.

    Upravljanje kvalitetom SW. Osiguranje kvalitete. Kontrola kvalitete. Karakteristike kvalitete.

    2 sata
    8.

    Modeli i standardi kvalitete SW. SEI CMM. ISO 9126. ISO 25010

    2 sata
    9.

    Odnos poslovnih i informacijskih sustava.
    Organizacija poslovnih procesa (od funkcijske ka procesnoj orijentaciji)

    2 sata
    10.

    Smjernice strateškog upravljanja poslovnim procesima (SWOT-analiza, PEST-analiza, misija, vizija, poslovni plan)

    2 sata
    11.

    Poslovna područja i poslovni zahtjevi (ERP, HRM, CRM, BPM, Financial, Retail,…)

    2 sata
    12.

    Životni vijek ICT-sustava i ICT-proizvoda (troškovi, investicije i povrat investicije)

    2 sata
    13.

    Poslovni trendovi (globalizacija, outsourcing, offshoreing, clustering, SOA).
    Tehnološki trendovi

    2 sata
    14.

    Kolokvij

    4 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod

    2 sata
    2.

    Mentorirana izrada izabrane/dodijeljene teme i pripremanje prezentacije

    8 sati
    3.

    Prezentacija obrađenih tema

    5 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.