FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  120 Računarstvo
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Sigurnost računala i podataka

    (FELB18)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osnovni ciljevi predmeta su:
    • pružiti studentima uvid u osnove računalne i informacijske sigurnosti
    • razviti sposobnost kritičke sigurnosne analize računalnih sustava

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    • definirati osnovne pojmove računalne sigurnosti
    • prikazati primjerom osnovne sigurnosne usluge (eng. authentication, access control, data confidentiality, data integrity)
    • analizirati ranjivost sustava za pohranu zaporki u računalnim sustavima
    • izvesti napade na zaporke (u smislu penetracijskog testiranja)
    • preporučiti sigurnosne mjere za zaštitu podataka u računalnim sustavima

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u računalnu sigurnost. Osnovni koncepti: sigurnosne prijetnje, sigurnosni ciljevi. Osnove kriptografije: enkripcija, autentifikacijske funkcije (digitalni certifikati), slučajni brojevi. Sigurnost operacijskih sustava (Windows i Unix): zaštita memorije, kontrola pristupa, autorizacija, autentifikacija korisnika, zaporke, biometrijska autentifikacija. Napadi na zaporke: napadi silom, napadi bazirani na rječniku, 'rainbow' tablice. Maliciozni kod ('malware'): virusi, spyware, botnets, rootkits. Kontrola pristupa u Windows i Unix operacijskim sustavima. Mrežna sigurnost: DoS i DDoS napadi, mrežni vatrozidi.

    preporučena literatura
    • Stallings W., Borwn L.: Computer Security, Principles and Practice, Pearson Prentice Hall, 2008.

    • Gollmann D.: Computer Security, 2nd Edition, Wiley, 2005.

    • Slideovi s predavanja dostupni početkom semestra na http://www.fesb.hr/~mcagalj/SRP

    dopunska literatura
    • Pfleeger C. P., Pfleeger S. L. : Security in Computing, 4th Edition, Prentice Hall, 2006.

    • Menezes, van Oorschot, Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996.

    • Cheswick W. R., Bellovin S.: Firewalls and Internet Security: Repelling the Wily Hacker, Addison-Wesley, 1994.

    • Materijal dostupan (početkom semestra) na http://www.fesb.hr/~mcagalj/SRP

    jezik poduke
    Hrvatski ili engleski (po dogovoru)
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva kolokvija (nakon 7. odnosno 13. tjedna neposredne nastave). U okviru kolegija organizirat će se praktične ('hands-on') laboratorijske vježbe. Student je dužan prisustovati svim vježbama te izraditi i predati odgovarajuća izvješća (predana izvješća s laboratorijskih vježbi su preduvjet za upis ocjene).

    Ocjenjivanje:

    A - Prisustvo na predavanjima i rad u laboratoriju = 5%
    B - Izvješća s laboratorijskih vježbi = 15%
    C - 1. kolokvij = 35%
    D - 2. kolokvij (cijelo gradivo) = 45 %

    Ocjena = zaokruži( 0.05A + 0.15B + 0.35C + 0.45D )

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u računalnu sigurnost

    2 sata
    2.

    Osnovni kriptografski primitivi (enkripcijski i autentifikacijski)

    4 sata
    3.

    Autentifikacija korisnika (zaporke, sigurnosni tokeni, biometrija, napadi)

    2 sata
    4.

    Autentifikacija korisnika u Windows i Unix operacijskim sustavima

    2 sata
    5.

    Napadi na zaporke: napadi silom, rječnikom i 'rainbow' tablicama

    2 sata
    6.

    Kontrola pristupa (Windows i Unix)

    4 sata
    7.

    1. kolokvij

    8.

    Maliciozni softver: virusi, računalni crvi, trojanski konji, bot mreže

    2 sata
    9.

    Zaštita od malicioznog softvera (antivirusni softver)

    2 sata
    10.

    'Denial-of-Service' (DoS) i distribuirani DoS (DDoS) napadi

    2 sata
    11.

    Softverska sigurnost ('buffer overflow' napadi i zaštita)

    2 sata
    12.

    Analiza i upravljanje rizikom

    2 sata
    13.

    2. kolokvij

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u sigurnost i kriptografiju: CrypTool ( http://www.cryptool.org )

    2 sata
    2.

    Autentifikacija i kontrola pristupa (Windows): zaporke, pristupna prava

    3 sata
    3.

    Maliciozni softver: snimanje korisničkog unosa putem tipkovnice ('keylogger')

    3 sata
    4.

    Maliciozni softver: 'man-in-the-browser' (MitB) napad

    2 sata
    5.

    DoS napad

    2 sata
    6.

    Softverska sigurnost: 'buffer overflow' napad

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.