FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Programiranje

    (FELA04)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Stječu se temeljna znanja o programiranju u C jeziku. Upoznaju se temeljni algoritmi i strukture podataka.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne vrijeme trajanja i doseg pojedinih varijabli,
    2. izraditi funkcije koje koriste pokazivače,
    3. izvršiti dinamičku alokaciju memorije,
    4. izraditi rekurzivne funkcije,
    5. izraditi program koji čita i piše datoteke,
    6. definirati složenost algoritma,
    7. izraditi i koristiti samo-referentnu strukturu podataka.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u C jezik. Pisanje programa i programske dokumentacije. Ispravljanje programskih pogreški. Leksička i sintaktička struktura C jezika: tipovi, varijable, izrazi, kontrola tijeka programa, funkcije, doseg i vidljivost varijabli. Nizovi. Modularno programiranje i funkcionalna dekompozicija programa. Leksički pretprocesor. Pokazivači i stringovi. Dinamičko alociranje memorije. Korisničke strukture podataka: stuktura, unija i pobrojani tipovi. Rad s tekstualnim i binarnim datotekama. Rekurzivni i iterativni algoritmi. Složenost algoritama i metode sortiranja. Apstraktni tipovi podataka. Napredne strukture podataka: lista i stablo.

    preporučena literatura
    • I. Mateljan: Računala, programiranje i jezik C, FESB - Sveučilište u Splitu, 2010.

    dopunska literatura
    • Kernigham, B.; Ritchie, D.: The C Programming Language, Prentice Hall, 1988.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 10 tjedana
    nastave, drugi nakon 15 tjedana nastave. Uvjet za prolazna međuispitu je 50% bodova.
    Ukupni postotak bodova se računa prema formuli:

    0,25L + 0,75(M1 + 2*M2)/3
    L - ocjena iz laboratorijskih vežbi izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Na završnom ispitu tijekom dva ljetna roka studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Ukoliko studenti nisu položili niti jedan međuispit na završnom ispitu ljetnih rokova pišu cijeli ispit.
    Preduvjet za polaganje ispita (bilo putem međuispita, bilo putem cijelog ispita) su kolokvirane laboratorijske vježbe. Laboratorijske vježbe se kolokviraju tako da student pred asistentom tijekom vježbi demonstrira rad na jednom zadatku.
    Skupina studenata koja je položila ispit putem kolokvija ili dva ljetna ispitna roka dijeli se u četiri skupine: 15% najboljih dobiva ocjenu izvrstan (5), 35% sljedećih ocjenu vrlo dobar (4), sljedećih 35% ocjenu dobar (3) i posljednjih 15% ocjenu dovoljan (2).
    Na dodatnom jesenskom ispitnom roku može se dobiti najviše ocjena dovoljan (2).
    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Izrada programa u C jeziku. Tipovi podataka i algoritamska struktura C jezika.

    2 sata
    2.

    Operatori, pretvorba tipova. Proste i strukturalne naredbe, petlje. Funkcije, grananje.

    2 sata
    3.

    Funkcije - doseg i vrijeme. Nizovi.

    2 sata
    4.

    Pokazivači. Nizovi kao pokazivači. Pokazivači na funkcije.

    2 sata
    5.

    Stringovi. Dinamičko alociranje memorije.

    2 sata
    6.

    Strukture podataka. Leksički predprocesor.

    2 sata
    7.

    Rad s datotekama.

    2 sata
    8.

    Datoteke

    2 sata
    9.

    Apstraktni tipovi podataka - ADT.

    2 sata
    10.

    Rekurzija i složenost algoritma.

    2 sata
    11.

    Liste.

    2 sata
    12.

    Stabla.

    2 sata
    13.

    Strukture za brzo traženje podataka.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Kompajliranje, debagiranje, funkcije.

    2 sata
    2.

    Kodiranje, operatori. Petlje, funkcije.

    2 sata
    3.

    Grananje, nizovi. Doseg i vrijeme trajanja varijabli.

    2 sata
    4.

    Pokazivači, prijenos argumenata, pokazivači na funkcije.

    2 sata
    5.

    Dinamičko alociranje memorije, stringovi.

    2 sata
    6.

    Strukture, leksički predprocesor, rad s datotekama.

    2 sata
    7.

    Apstraktni tipovi podataka - jednodimenzionalni.

    2 sata
    8.

    Rekurzija, složenost algoritma.

    2 sata
    9.

    Jednostruko vezana lista.

    2 sata
    10.

    Stabla i tablice.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.