FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Vibracije

    (FESL13)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Naučiti studente temeljne fizikalne fenomene vibracija, izvora zvuka, prostiranja vala te mjerenja buke i vibracija. Postaviti dobru osnovu za daljnje proučavanje svih glavnih aspekata analize i zaštite od vibracija i buke u inženjerstvu.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog kolegija, studenti će biti sposobni (studenti će moći):
    1) Skicirati slobodno tijelo te primijeniti jednadžbe gibanja na proizvoljni linearni sustav s jednim stupnjem slobode.
    2) Primijeniti analitičko rješavanje jednadžbi gibanja slobodnih vibracija sustava s jednim stupnjem slobode te interpretirati rezultirajuće harmonijsko gibanje.
    3) Primijeniti analitičko rješavanje jednadžbi gibanja prilikom djelovanja harmonijskih, periodičnih i ne periodičnih sila.
    4) Objasniti pojam rezonancije, prijenosa sile kod sustava s jednim stupnjem slobode. Objasniti samopobuđujuće periodično gibanje (vibracije).
    5) Proračunati (numerički) gibanje sustava s jednim stupnjem slobode uslijed proizvoljnog opterećenja koristeći programske skripte (npr. MATLAB).
    6) Objasniti osnovne principe zaštite od vibracija i apsorpcije, te ih primijeniti pri projektiranju mehaničkih sustava (primjerice ovjesa vozila).
    7) Objasniti modeliranje i metode analize za sustave s više stupnjeva slobode.
    8) Skicirati dijagram slobodnog tijela te primijeniti jednadžbe gibanja za sustav s dva stupnja slobode.
    9) Opisati svojstvene vrijednosti i svojstvene vektore (za dva stupnja slobode) te njihovo korištenje u inženjerskoj analizi.
    10) Koristiti jednostavne instrumente za mjerenje vibracija i zvuka.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Sustav s jednim stupnjem slobode: slobodne neprigušene i prigušene vibracije. Vlastita frekvencija i relativno prigušenje. Prisilne harmonijske vibracije. Rezonancija. Prisilne vibracija: periodična uzbuda, opća uzbuda. Impulsni odziv i konvolucija. Slučajna uzbuda. Uzbuda debalansom. Kinematička uzbuda. Prenosivost.
    Sustav s dva stupnja slobode. Slobodne vibracije. Vlastite frekvencije i forme vibriranja. Prisilne vibracije.
    Kontinuirani sustavi: uzdužne, poprečne I uvojne vibracije štapova. Valna jednadžba i širenje vala.
    Utjecaj vibracija na čovjeka. Zaštita od buke i vibracija. Izolacija vibracija.
    Mjerenje vibracija i buke.

    preporučena literatura
    • Materijali na e-learning portalu

    • B.H. Tongue: Principles of vibration, Oxford University press, 1996.

    dopunska literatura
    • L. Meirovitch: Fundamentals of vibration, McGraw-Hill, 2001

    • H. Benaroya: Mechanical vibration, Analysis, Uncertainties and Control, Marcel Dekker, 2004

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji od dva kolokvija M1 i M2 (teorija/test i zadaci) te seminarskog rada S. Ukupni bodovi: (M1+M2+S)/3. Ocjena: Svaki dio ispita je pozitivan s 50% bodova. Ako su položena oba kolokvija, ocjena se računa na slijedeći način:
    Rang lista - Ocjena
    15% najniže rangiranih - dovoljan (2)
    35% sljedećih - dobar (3)
    35% sljedećih - dobar (4)
    15% najbolje rangiranih - izvrstan (5)

    Popravni ispit: Student koji ne položi ispit u vrijeme nastave i pripadnih ispitnih rokova, polaže pismeni ispit koji sadrži: a) Numeričke zadatke, b) Teoreska pitanja i test pitanja iz cijelog gradiva. Na popravnom ispitu najviša ocjena je dovoljan (2).

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Sustavi s jednim stupnjem slobode

    8 sati
    2.

    Sustavi s dva stupnja slobode

    6 sati
    3.

    Sustavi s više stupnjeva slobode, kontinuirani sustavi

    6 sati
    4.

    Utjecaj vibracija na čovjeka

    2 sata
    5.

    Mjerenje vibracija

    2 sata
    6.

    Zaštita od buke i vibracija

    2 sata
    7.

    Ponavljanje gradiva/Provjera znanja

    4 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Sustavi s jednim stupnjem slobode

    10 sati
    2.

    sustavi s dva stupnja slobode

    8 sati
    3.

    sustavi s više stupnjeva slobode, kontinuirani sustavi

    6 sati
    4.

    Mjerenje vibracija

    2 sata
    5.

    Zaštita od buke i vibracija

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.