FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  550 Računarstvo
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Baze podataka 2

    (FELP15)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    Odslušane Baze podataka
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu naprednih tehnika korištenja relacijskih baza podataka,
    • produbljivanje temeljnog znanja i vještina u projektiranju i korištenju relacijskih baza podataka

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. koristiti pozive funkcija baze,skupne funkcije, pohranjene procedure, okidače, poglede.
    2. objasniti različite tipove mehanizama ključanja unutar baza podataka.
    3. koristiti transakcijske mehanizme baze.
    4. implementirati metode za oporavak od pogrešaka u bazi
    5. administrirati višekorisnički rad.
    6. povezati bazu podataka s drugim informacijskim sustavom.
    7. izabrati prikladnu implementaciju baze podataka.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Funkcije u bazama podataka i njihova primjena. Pogledi: formiranje, struktura i princip primjene, ažuriranje pogleda. Osnove višekorisničkog rada. Sigurnost i dozvole pristupa. Skupne SQL instrukcije. Kontrola programskog toka. Transakcije: obrada zahtjeva, blokiranje pristupa, kontrolne točke, oporavak od pogreški. Pohranjene procedure. Rukovanje pogreškama. Okidači. Povezivanje baze na druge informacijske sustave. Pregled implementacija baza podataka. Ugađanje performansi baze podataka.

    preporučena literatura
    • Baze podataka; Robert Manger; Element; 2012; ISBN: 987953197576

    dopunska literatura
    • Oracle PL/SQL Programming Fifth Edition, Oracle PL/SQL Programming 5th Edition, Steven Feuerstein Bill Pribyl, 2009.

    jezik poduke
    Hrvatski jezik
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 60 minuta i sastoji se od ukupno 20 pitanja i zadataka. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te 50% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:
    Ocjena(%) = 0,5 (M1 + M2)

    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • M1, M2 - bodovi na međuispitima.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod.

    2 sata
    2.

    Funkcije u bazama podataka i njihova primjena.

    2 sata
    3.

    Pogledi: formiranje, struktura i princip primjene, ažuriranje pogleda.

    2 sata
    4.

    Osnove višekorisničkog rada. Sigurnost i dozvole pristupa.

    2 sata
    5.

    Skupne SQL instrukcije.

    2 sata
    6.

    Kontrola programskog toka.

    2 sata
    7.

    Transakcije: obrada zahtjeva, blokiranje pristupa, kontrolne točke, oporavak od pogreški.

    2 sata
    8.

    Pohranjene procedure.

    2 sata
    9.

    Rukovanje pogreškama.

    2 sata
    10.

    Okidači.

    2 sata
    11.

    Povezivanje baze na druge informacijske sustave.

    2 sata
    12.

    Pregled implementacija baza podataka.

    2 sata
    13.

    Ugađanje performansi baze podataka.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje s okolinom za rad. Pisanje složenih SQL upita.

    2 sata
    2.

    Funkcije

    2 sata
    3.

    Pogledi

    2 sata
    4.

    Osnove višekorisničkog rada

    2 sata
    5.

    Skupne SQL instrukcije

    2 sata
    6.

    Kontrola programskog toka

    2 sata
    7.

    Transakcije

    2 sata
    8.

    Pohranjene procedure

    2 sata
    9.

    Rukovanje pogreškama

    2 sata
    10.

    Okidači

    2 sata
    11.

    Povezivanje baze s Java aplikacijom.

    2 sata
    12.

    MySQL i POSTGRES baza podataka.

    2 sata
    13.

    Ugađanje performansi baze podataka.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.