FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  550 Računarstvo
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Arhitektura osobnih računala

    (FELP13)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumijevanje osnovnih koncepata i strukture osobnih računala
    • Analizu i odabir komponenti i programske podrške osobnih računala
    • Uvid u trenutni razvoj i buduće smjerove razvoja osobnih računala

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Procijeniti performanse komponenti i cijelog osobnog računala
    2. Odrediti zahtjeve na računalne komponente prema primjeni računala
    3. Napisati optimizirane računalne programe s obzirom na ciljne platforme
    4. Odrediti pouzdanost komponenti i cijelog osobnog računala
    5. Održavati osobna računala
    6. Predvidjeti budući razvoj osobnih računala

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u osobna računala. Razvoj procesora 80x86 i ARM arhitekture. Suvremene generacije 80x86 i ARM procesora. Matična ploča računala. Memorija računala. Sustav napajanja. računala. Grafičke i GPU kartice. Tvrdi diskovi i SSD diskovi. Flash memorija. Prijenosna računala. Vanjske sabirnice i komunikacijski vezni sklopovi Jedinice za prikaz. Bežična komunikacija računala.

    preporučena literatura
    • Građa računala – arhitektura i organizacija računarskih sustava, prof. dr. sc. Slobodan Ribarić

    dopunska literatura
    • IT Essentials: PC Hardware and Software, Companion Guide, David Anfinson, Ken Quamme, Cisco Systems, Inc., 2008.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, drugi nakon nakon 15 tjedana nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i 50% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena(%)=0,33 L + 0,33 M1 +0,33 M2
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 60% dovoljan (2)
    60% do 70% dobar (3)
    70% do 80% vrlo dobar (4)
    80% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži 5 pitanja i zadataka. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja.

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u osobna računala.

    2 sata
    2.

    Razvoj procesora 80x86 i ARM arhitekture

    2 sata
    3.

    Suvremene generacije 80x86 i ARM procesora

    2 sata
    4.

    Matična ploča računala

    2 sata
    5.

    Memorija računala

    2 sata
    6.

    Sustav napajanja računala

    2 sata
    7.

    Grafičke i GPU kartice

    2 sata
    8.

    Tvrdi diskovi i SSD diskovi. Flash memorija.

    2 sata
    9.

    Prijenosna računala

    2 sata
    10.

    Vanjske sabirnice i komunikacijski vezni sklopovi

    2 sata
    11.

    Jedinice za prikaz

    2 sata
    12.

    Bežična komunikacija računala

    2 sata
    13.

    Pisači, skeneri. Ulazne jedinice. Ostali periferni uređaj.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Alati za mjerenje performansi sustava

    2 sata
    2.

    Mjerenje performansi procesora – 80x86 arhitektura

    2 sata
    3.

    Mjerenje performansi procesora – ARM arhitektura

    2 sata
    4.

    Mjerenje performansi memorije računala

    2 sata
    5.

    Mjerenje i analiza potrošnje računala

    2 sata
    6.

    Prikaz rada GPU kartice

    2 sata
    7.

    Mjerenje performansi tvrdih diskova i flash memorije

    2 sata
    8.

    Kreiranje datotečnih sustava

    2 sata
    9.

    Analiza podizanja računala (BIOS/UEFI)

    2 sata
    10.

    Mjerenje propusnosti prijenosa datoteka

    2 sata
    11.

    Mehanička građa računala

    2 sata
    12.

    Virtualizacija osobnog računala

    2 sata
    13.

    Sustavi za sigurnosnu pohranu podataka računala

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.