FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  512 Elektronika
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Sigurnost računala i podataka

    (FELP16)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Kolegij pruža temeljna znanja s područja sigurnosti računalnih sustava, mreža i podataka.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Definirati sigurnost na razini upravljanja informacijskim sustavima.
    2. Klasificirati rizike umreženih sustava.
    3. Objasniti slabosti operacijskih sustava.
    4. Primijeniti ojačane operacijske sustave.
    5. Primijeniti programsko podržano upravljanje sigurnosti.
    6. Prilagoditi politiku računalne sigurnosti.

    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u računalnu sigurnost. Osnovni koncepti, osnovne sigurnosne prijetnje, osnovni sigurnosni ciljevi. Sigurnost operacijskih sustava: zaštita memorije, kontrola pristupa, autorizacija, autentifikacija korisnika, zaporke, biometrijska autentifikacija, TPM (Trusted Platform Modules). Sigurnost softvera: pretek spremnika (buffer overflow) i drugi implementacijski sigurnosni propusti. Maliciozni kod (virusi, spyware, botnets, rootkits): analiza i obrane. Web sigurnost: XSS i XSRF napadi i obrane. Sigurnost baza podataka: kontrola pristupa, privatnost, integracija sa operacijskim sustavima. Mrežna sigurnost: IPSec, SSL/TLS, DDoS napadi, DNS, mrežni vatrozidi. Sigurnost mobilnih uređaja. Osnove kriptografije: enkripcija, autentifikacijske funkcije, slučajni brojevi. Sigurnost UNIX i Windows operacijskih sustava.

    preporučena literatura
    • 1. Dieter Gollmann: Computer Security, 2nd Edition, Wiley, 2005.

    • 2. Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger: Security in Computing, 4th Edition, Prentice Hall, 2006.

    dopunska literatura
    • 1. Rick Lehtinen, G.T. Gangemi Sr.: Computer Security Basics, Second Edition, O'Reilly Media, 2006.

    jezik poduke
    Nastava se provodi na hrvatskom ili engleskom
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Na kraju semestra piše se kolokvij laboratorijskih vježbi.
    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) teorije u 10. i 15. tjednu nastave. Uvjet za položen kolokvij je ostvarenih 50% bodova, s tim na svakom pitanju mora biti ostvareno najmanje 20%. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima teorije.
    Uvjet za konačnu pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena kolokvija laboratorijskih vježbi i pozitivna ocjena međuispita teorije.
    Ocjena(%)=0,3L + 0,7(M1 + M2)/2
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi na međuispitima teorije izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu usmeni ispit teorije koje se sastoji od dvadeset ispitnih pitanja. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja ispitnih pitanja, s time da svako pojedino pitanje mora biti riješeno s najmanje 20% pripadnih bodova.
    Ispitni rokovi (ispitna grupa 12): prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    1. Informacijski sustav
    2. Zadaci informacijskog sustava
    3. Najčešći oblici zloporabe informacijske tehnologije?
    4. Organizacija zaštite informacijskog sustava u fazi planiranja sustava.
    5. Organizacija zaštite informacijskog sustava u fazi izvedbe sustava.
    6. Metodologija „dubinske obrane“.

    2 sata
    2.

    7. Slabosti Windows operacijskog sustava
    8. Ojačavanje Windows radne stanice
    9. Redoslijed instaliranja aplikacija na ojačanu radnu stanicu
    10. Postupak postavljanja Windows radne stanice na mrežu
    11. Preporuke za osiguravanje fizičke sigurnosti radne stanice
    12. Pravila kod postavljanja i odabira lozinki
    13. Postupci sigurnosti u fazi korištenja računala
    14. Zapisi u sistemskim dnevnicima

    2 sata
    3.

    15. Virusi i njihove karakteristike
    16. Crvi i njihove karakteristike
    17. Trojanski konji i njihove karakteristike
    18. Spyware i adware i zašto su opasni
    19. Problemi kod skrivanja ekstenzije datoteka pod Windowsima
    20. Napad otimanjem veze i ponovnim puštanjem sjednice
    21. Napad metodom socijalnog inženjerstva

    2 sata
    4.

    22. Slabosti Unix operacijskog sustava
    23. Karakteristike koje Unix čine sigurnim sustavom.
    24. Izbor usluga koje će Unix radna stanica pružati
    25. Kontrola korisnika pomoću prava na datotekama

    2 sata
    5.

    26. Slabosti web preglednika
    27. Rizici kojima su izloženi web preglednici
    28. Cookies i način na koji oni mogu ugroziti sigurnost korisnika
    29. SSL i primjena
    30. Postupci korisnika da bi osigurao web preglednik

    2 sata
    6.

    31. Aktivni sadržaji na web poslužitelju kao sigurnosni rizik
    32. Rizici kojima je izložen sustav elektroničke pošte
    33. Zaštita od spama
    34. Povećavanje sigurnost korištenja sustava elektroničke pošte
    35. Slabosti DNS sustava

    2 sata
    7.

    36. Komunikacijski protokol i njegove funkcije
    37. Protokoli po slojevima OSI modela.
    38. Tehnologije koje se koriste za bežični prijenos
    39. Tehnologije za prijenos podataka u bežičnim mrežama
    40. 802.11 standard za bežične mreže

    2 sata
    8.

    41. Najčešće sigurnosne prijetnje u bežičnim mrežama
    42. Metode enkripcije koje se koriste u bežičnim mrežama.
    43. Metode autentikacije u bežičnim mrežama.
    44. Podjele mrežnih segmenata na osnovu privatnosti
    45. Privatne mreže, NAT
    46. Povećavanje sigurnosti mreže korištenjem VLAN-ova

    2 sata
    9.

    47. Vatrozid s filtriranjem paketa
    48. Vatrozid s provjerom stanja veze
    49. Proxy vatrozid
    50. Rad i funkcija IDS-a
    51. Vrste IDS-oova
    52. Problemi pri radu IDS-a.
    53. Korištenje IDS-a kod napada

    2 sata
    10.

    54. Osnovni elementi kriptografije
    55. Simetrična enkripcija
    56. Asimetrična enkripcija
    57. Rad weba povjerenja.
    58. Funkcionalnost digitalnog potpisa

    2 sata
    11.

    59. Povjerljivost i kako se postiže
    60. Integritet i kako se postiže
    61. Autentikacija i kako se postiže
    62. Steganografija
    63. Podjela steganografskih metoda
    64. Funkcija i način rada VPN-a

    2 sata
    12.

    65. DoS i DDoS napadi
    66. Primjeri DoS/DDoS napada
    67. Man-in-the-middle napad
    68. Napad pregledavanjem pristupnih točaka
    69. Pogađanje lozinki
    70. Napadi prisluškivanjem

    2 sata
    13.

    71. Honeypot
    72. Ciljevi uporabe honepot-ova
    73. Kategorije honeypot-ova
    74. Najčešće pogreške u organizaciji sigurnosti
    75. Zakon o zaštiti osobnih podataka
    76. Sigurnosna politika

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Vježba 1:
    Privatnost na Internetu: cookies, phishing, geolociranje, DNT zaglavlje.
    Analiza autentičnosti web stranice: HTTPS, SSL, certifikati. Whois

    2 sata
    2.

    Vježba 2:
    Nadogradnja Windows sustava: Windows update, servisni paketi, Microsoft update catalog, Microsoft knowledge base.

    2 sata
    3.

    Vježba 3:
    Osiguravanje Windows radne stanice: fizička zaštita, korisnici, lozinke. Slabosti LMHash algoritma.
    Liste za kontrolu pristupa, auditing i zapisi u sistemskim dnevnicima.

    2 sata
    4.

    Vježba 4:
    Virusi: napad korištenjem prilagođene autorun.inf datoteke. Primjeri infekcije. Čišćenje zaraženog računala, čista okolina. Prevencija.

    2 sata
    5.

    Vježba 5:
    Pregled pokrenutih procesa i nadzor nad pokretanjem procesa.
    Servisi. Detekcija rootkita.

    2 sata
    6.

    Vježba 6:
    Ranjivosti web preglednika. Propusti u proširenjima i dodatcima za preglednike.

    2 sata
    7.

    Vježba 7:
    Elektronička pošta: spam, hoax, web bugovi. Anonimnost. Enkripcija pošte.

    2 sata
    8.

    Vježba 8:
    Sigurnost bežičnih mreža: SSID, autentikacija, WEP, WPA-PSK enkripcija, MAC filtriranje

    2 sata
    9.

    Vježba 9:
    Virtualne privatne mreže: VPN tuneliranje, protokoli, uspostava sigurne VPN veze. Enkripcija, autentikacija, integritet podataka.

    2 sata
    10.

    Vježba 10:
    Vatrozid: planiranje, pravila, filtriranje prometa.
    Pregled aktivnih mrežnih veza, nadzor prometa. Zatvaranje nekorištenih portova.

    2 sata
    11.

    Vježba 11:
    Praktični rad – sigurnost operativnog sustava Windows

    8 sati
    12.

    Kolokvij iz laboratorijskih vježbi

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.