FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  511 Elektroenergetika
  6. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Energetski izvori

    (FENO23)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Stjecanje znanja o obilježjima, rezervama i mogućnostima pretvorbe obnovljivih i neobnovljivih primarnih oblika energije.
    • Stjecanje znanja o procesima pretvorbi različitih oblika energije u električnu i utjecaju na okoliš.
    • Stjecanje znanja o pogonskim karakteristikama različitih tipova elektrana.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Klasificirati oblike energije.
    2. Opisati temeljna obilježja primarnih oblika energije i mogućnost njihova iskorištavanja.
    3. Klasificirati rezerve obnovljivih i neobnovljivih izvora energije.
    4. Analizirati prednosti i nedostatke pojedinih oblika energije.
    5. Razumjeti procese pretvorbe u parnim, plinskim te plinsko-parnim termoelektranama.
    6. Razumjeti procese pretvorbe u nuklearnim elektranama.
    7. Prikazati različite tipove hidroelektrana, opisati dijelove.
    8. Opisati različite tipove vjetroelektrana, opisati dijelove vjetroelektrana i fotonaponskih elektrana.
    9. Opisati procese pretvorbe u nekonvencionalnim izvorima električne energije.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Obnovljivi i neobnovljivi energetski izvori. Energetske pretvorbe. Ugljen: vrste, dobivanje, prerada, utjecaj na okoliš, rezerve. Tekuća i plinovita goriva: dobivanje, prerada, utjecaj na okoliš, rezerve. Drvo i biomasa kao energetski izvor. Vodne snage. Nuklearna energija: mogućnosti korištenja, utjecaj na okoliš, rezerve. Energija sunčeva zračenja. Energija vjetra. Energija mora. Vodik kao gorivo. Razvoj energetike u svijetu i kod nas.

    preporučena literatura
    • B. Udovičić. Energija i izvori energije, Građevinska knjiga 1988.

    • B. Udovičić. Energetske pretvorbe i bilance, Građevinska knjiga 1988.

    • Sutlović, E.: Prezentacije s predavanja

    dopunska literatura
    • H. Požar: Osnove energetike, svezak I, II i III, Školska knjiga, Zagreb 1992,

    • D. Šljivac, Z. Šimić: Obnovljivi izvori energije, 2009.

    jezik poduke
    Hrvatski jezik
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 60 minuta i sastoji se od ukupno 5 teoretskih pitanja. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima i to pismenim putem, a po potrebi i usmenim putem.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te 50% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:
    Ocjena(%) = 0,05 NP + 0,15LV + 0,40 (M1 + M2)
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    NP - nazočnost na predavanjima,
    LV - ocjena iz laboratorijskih vježbi
    M1, M2 - bodovi na međuispitima. .
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita polažu popravni ispit u jesenskom roku. Na popravnom se ispitu polaže cjelokupno gradivo u trajanju od 90 minuta i sastoji se od ukupno 8 teoretskih pitanja.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Postanak energije. Primarni oblici energije.

    2 sata
    2.

    Transformacije oblika energije. Korisni oblici energije.

    2 sata
    3.

    Energetska bilanca. Elektroenergetska bilanca.

    2 sata
    4.

    Ugljen: vrste, dobivanje, prerada, utjecaj na okoliš, rezerve.

    2 sata
    5.

    Tekuća i plinovita goriva: dobivanje, prerada, utjecaj na okoliš, rezerve.

    2 sata
    6.

    Nuklearna energija: mogućnosti korištenja, utjecaj na okoliš, rezerve.

    2 sata
    7.

    Parne i plinske termoelektrane. Kombi procesi. Termoelektrane-toplane.

    2 sata
    8.

    I kolokvij

    2 sata
    9.

    Drvo i biomasa kao energetski izvor.

    2 sata
    10.

    Vodne snage. Protočne i akumulacijske hidroelektrane.

    2 sata
    11.

    Energija vjetra. Vjetroelektrane.

    2 sata
    12.

    Energija sunčeva zračenja. Fotonaponske elektrane.

    2 sata
    13.

    Geotermička energija. Energija mora. Vodik kao gorivo.

    2 sata
    14.

    Energetske potrebe u budućnosti. Tendencije i mogućnosti zadovoljenja.

    2 sata
    15.

    II kolokvij

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Program Power World Simulation – karakteristike i mogućnosti

    3 sata
    2.

    Program Power World Simulation – modeliranje i crtanje podataka elemenata prijenosne mreže

    3 sata
    3.

    Program Power World Simulation – modeliranje termoelktrana

    3 sata
    4.

    Program Power World Simulation – modeliranje hidroelektrana

    3 sata
    5.

    Program Power World Simulation – modeliranje vjetroelektrana

    3 sata
    6.

    Program Power World Simulation – modeliranje fotonaponskih elektrana

    3 sata
    7.

    Program Power World Simulation – simulacije paralelnog rada na maloj test mreži

    3 sata
    8.

    Program Power World Simulation – simulacije paralelnog rada na velikoj test mreži

    3 sata
    9.

    Posjet elektrani ili centru upravljanja i vođenja

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.