FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Jezici i prevoditelji

    (FELH06)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    Odslušan predmet Algoritmi i strukture podataka
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumijevanje programskih jezika: imperativnih, objektno orijentiranih, funkcionalnih i logičkih.
    • Izradu leksičkih analizatora te parsera.
    • Korištenje genaratora leksičkih i sintaktičkih analizatora (LEX i YACC)
    • Određivanje strukture izvršenja intepretera i kompajliranih programa u okruženju operativnog sustava

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati gramatiku formalnim jezicima (BNF i EBNF) i definirati leksiku pomoću regularne gramatike i regularnih izraza
    2. Napisati program za rekurzivni silazni parser
    3. Napisati program za leksički analizator pomoću programa LEX.
    4. Izraditi parser na temelju LR(1) specifikacije pomoću genaratora parsera YACC
    5. Napisati programski kod za strukture koje se koriste za izradu tablice simbola, tablice tipova te za apstraktno sintaktičko stablo.
    6. Definirati semantičke akcije pomoću nasljednih i sintetiziranih atributa gramatike
    7. Odrediti asemblerski kod kojim se prevode tipične strukture i programi jezika C
    8. Napisati program za jednostavni interpreter matematičkih izraza.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Klasifikacija programskih jezika: imperativni, objektno orijentirani, funkcionalni i logički jezici. Elementi programskih jezika. Leksička analiza programskih jezika. Regularni izrazi i konačni automati. Leksički generator - Lex. Sintaktička analiza. Definiranje bezkonteksne gramatike. Top-down parseri. Generator parsera za LL(1) gramatiku. Bottom-up LR parseri i push-down automati. Generator parsera –Yacc. Sintaksno usmjereno prevođenje. Atribuirana gramatika. Apstraktno sintaktičko stablo i tablica simbola. Provjera tipova podataka. Generiranje međukoda i programskog koda za CISC procesore i virtualne stog procesore. Primjer izrade kompilatora i interpretera. Upoznavanje funkcionalnih jezika.

    preporučena literatura
    • Ivo Mateljan: Prevodioci i interpreteri, skripta, FESB, 2004

    • Aho, Sethi, Ullman: Compilers - Principles, Techniques and Tools, Adison Wesley, 1986.

    dopunska literatura
    • A. Appel: Modern Compiler Implementation in C, Cambridge University Press, 1997.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji od teoretskig i praktičnog dijela. Praktični dio je seminarski rad u kojem studenti izrađuju prevoditelj za jezik Cool u četiri faze. Uvjet za pozitivnu ocjenu je ukupno 50% bodova iz teoretskog i praktičnog dijela ispita.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod - povijest i elementi programskih jezika

    3 sata
    2.

    Leksika, sintaksa i semantika

    3 sata
    3.

    Jednostavni rekurzivno silazni parseri

    3 sata
    4.

    Programski pristup sintaktickoj analizi

    3 sata
    5.

    Leksički analizatori i konačni automati

    3 sata
    6.

    Izrada generatora LL i LR parsera

    6 sati
    7.

    Atribuirana gramatika

    6 sati
    8.

    Strukture semanticke analize - tablica simbola

    6 sati
    9.

    Asemblerski jezik i Run-time strukture

    6 sati
    10.

    Uvod u generiranje koda

    6 sati
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Izrada intepretera za matematičke operacije

    1 sat
    2.

    Korištenje programa – lex

    1 sat
    3.

    Korištenje programa – yacc

    1 sat
    4.

    Izrada intepretera programima lex i yacc

    1 sat
    5.

    Izrada tablice simbola i sintaktičkog stabla

    1 sat
    6.

    Izrada programa u asembleru

    1 sat
    7.

    Generiranje koda za cmm jezik

    1 sat
    8.

    Vježbe za seminarski rad

    6 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.