FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  1. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektronička i virtuelna instrumntacija

    (FELG07)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    Kompetencije i vještine koje se stječu završenim preddiplomskim studijom.
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • primjenu elektroničke instrumentacije s različitim tipovima mjernih senzora,
    • upotreba i izrada algoritama virtualne instrumentacije za mjerenja karakteristika signala i sustava,
    • mjerenje s determinističkim i stohastičkim signalima
    • izrada jednostavnog virtualnog mjernog uređaja pomoći PC računala
    • analiziranje i postupci smanjenja greške mjerenja

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne veličine koje se mjere elektroničkom instrumentacijom
    2. primijeniti različite elektroničke sklopove za prilagodbu mjernih senzora
    3. razlikovati tehnike koje se koriste u mjerenju determinističkih i stohastičkih signala
    4. primijeniti digitalne algoritme za određivanje srednje vrijednosti, efektivne vrijednosti, auto-korelacije, među-korelacije i spektra signala.
    5. za određivanje karakteristika sustava znat će kako odrediti frekvencijski i impulsni odziv sustava
    6. napisati programe za virtualnu instrumentaciju na PC računalu s posebnim modulima za akviziciju, digitalno filtriranje i generiranje signala.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    Lista predavača je prazna.
    30 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    Lista predavača je prazna.
    30 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
    sadržaj

    Karakteristike elektroničkih mjernih sustava i virtualna instrumentacija.
    Asimetrične, simetrične i plivajuće veze uređaja. Smetnje, oklapanje i uzemljenje.
    Pretvornici i senzori. Instrumentacijska pojačala i njihove izvedbe. Izolacijska
    pojačala i zaštita ulaza. Sustavi za prikupljanje podataka. Izvori determinističkih i
    slučajnih signala. Mjerenje u vremenskoj domeni. Osciloskopi, naponske i strujne
    mjerne sonde. Mjerenje u frekvencijskoj domeni. Snaga, energija i spektar signala.
    Mjere izobličenja signala i nelinearna izobličenja sustava. Pojasni i heterodinski
    analizatori spektra. Fourierov analizator. Estimacija frekvencijskog i impulsnog
    odziva sustava s determinističkim i slučajnim signalima. Mjerni postupci pri
    mjerenju karakteristika vremenski promjenljivih akustičkih i komunikacijskih
    sustava. Vremensko-frekvencijska analiza. Virtuelna instrumentacija. Izrada
    korisničkog sučelja i programske podrške za DSP analizu. Digitalni sustavi za
    mjerenja u realnom vremenu i problem latencije. Upoznavanje s alatima Matlab-a i
    LabView-a.

    preporučena literatura
    • Ivo Mateljan: Elektronička i virtualna instrumentacija, skripta, FESB, 2008.

    • Ivo Mateljan: Laboratorijske vježbe iz predmeta Elektronička i virtualna instrumentacija – skripta, FESB, 2008.

    dopunska literatura
    • A. Šantić: Elektronička instrumentacija, 3. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Anketa studenata.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o
    kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će izrađen seminarski rad. Ispit se provodi usmeno na kraju nastave. Na svakoj laboratorijskoj vježbi se vrši provjera znanja. Na završnom ispitu studenti polažu sve dijelove gradiva i pokazuju da znaju izvršiti sve mjerne metode koju učili na laboratorijskoim vježbama. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te 50% bodova na završnom ispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:
    Ocjena(%) = 0,1 SR + 0,1 LV + 0,8 UI
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • SR – ocjena iz seminarskog rada
    • LV - ocjena iz laboratorijskih vježbi,
    • UI - bodovi na ispitu.

    Konačna ocjena se utvrđuje nakon završnog usmenog ispita i predanog seminarskog rada.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Metrologija i elektronička instrumentacija

    2 sata
    2.

    Statistička analiza mjerenja

    2 sata
    3.

    Analiza greške mjerenja

    2 sata
    4.

    Analogni signali i sustavi

    2 sata
    5.

    Diskretni signali i sustavi – DFT, FFT i digitalni filtri

    4 sata
    6.

    Analiza frekvencijskog i impulsnog odziva sustava

    2 sata
    7.

    Sklopovi analogne obrade signala

    2 sata
    8.

    Mjerni izvori

    2 sata
    9.

    AD i DA pretvarači

    2 sata
    10.

    Standardna sučelja

    2 sata
    11.

    Virtualna instrumentacija

    2 sata
    12.

    Distribuirani mjerni sustavi

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Temelji spektralne analize signala i mjerenje izobličenja signala

    2 sata
    2.

    Ocjena kvaliteta zvučne kartice

    2 sata
    3.

    Deterministički i slučajni signali

    2 sata
    4.

    Mjerenje frekvencijskog odziva sustava

    2 sata
    5.

    Mjerenje impulsnog odziva sustava

    2 sata
    6.

    Tehnika vremenskog prozora izglađivanja spektra

    2 sata
    7.

    Vremensko- frekvencijska analiza odziva (SFT i Wavelet analiza)

    2 sata
    8.

    Pojasna i heterodinska analiza signala i sustava

    2 sata
    Nije dio izvedbenog plana za akademsku godinu 2020/21.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.