FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  130 Strojarstvo
  6. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Osnove CNC programiranja

    (FETC14)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    ­- produbiti stečena znanja iz postupaka obrade odvajanjem čestica
    - naučiti osnove programiranja suvremenih računalom upravljanih alatnih strojeva
    - postići kompetencije za upravljanje CNC strojevima

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. objasniti razliku između tradicionalne i CNC obrade,
    2. opisati postupak izrade CNC programa,
    3. objasniti strukturu CNC programa,
    4. ispravno odabrati alate i način stezanja alata,
    5. ispravno odabrati parametre obrade na CNC tokarilici i glodalici.
    6. izgraditi tehnološku dokumentaciju za izradu jednostavnijih izradaka tokarenjem, glodanjem i bušenjem,
    7. razviti i testirati simulacijom vlastite CNC programe,
    8. ovladati radom upravljačke naprave na CNC alatnom stroju.

    nastava i predavači
     
    15 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
    sadržaj

    Uvodna razmatranja. Povijesni razvoj numeričkog upravljanja. Načela numeričkog upravljanja. Usporedba tradicionalne i CNC strojne obrade.Koordinatni sustav stroja. Koordinatni sustav izratka. Programabilni mjerni sustavi (apsolutni i inkrementalni). Programiranje izrade (koraci pri programiranju izrade, metode programiranja). Struktura i sadržaj programa.CNC tokarenje. Sustav smještaja i izmjene alata. Odabir alata, izbor parametara obrade. Programiranje gibanja alata. Tehnološka dokumentacija. Izrada provrta. Programiranje izrade konture predmeta. Kompenzacija radijusa vrha alata.Programiranje izrade žljebova. Tokarenje navoja. Odsijecanje. CNC glodanje. Alati za rad na glodalici. Sustavi stezanja alata. Sustav smještaja i izmjene alata. Odabir alata za glodanje. Tehnološka dokumentacija. Programiranje gibanja alata kod glodalice. Čeono glodanje. Izrada konture. Kompenzacija radijusa alata. Izrada utora. Izrada džepova. Izrada provrta. Odabir operacija obrade i alata. Zabušivanje. Bušenje. Upuštanje. Završna obrada provrta. Urezivanje navoja. Glodanje

    preporučena literatura
    • Bošnjaković, M., Stoić, A., „Programiranje CNC strojeva“, Slavonski Brod, 2016.

    • EMCO WinNC for Sinumeric Operate Turn/Mill – software description, EMCO group, 2013.

    • Bajić, D., Jozić, S., "Osnove CNC programiranja“, predavanja, eLearning, 2019.

    dopunska literatura
    prazno
    jezik poduke
    hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    – Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    – Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    – Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    – Samoevaluacija nastavnika
    – Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu gradivo koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom ispitu polaže se cjelokupnio gradivo. Tijekom semestra studenti trebaju izraditi i dva seminarska rada i prezentirati iste (Ručno programiranje CNC tokarilice, Ručno programiranje CNC glodalice).

    Uvjeti za pozitivnu ocjenu su:
    1. Predani i pozitivno ocijenjeni programski zadatci.
    2. 50% bodova na svakom međuispitu.
    Ocjena (%)=0,2 L1 + 0,2 L2 + 0,3 M1 + 0,3 M2
    L1 - ocjena iz prvog seminarskog rada izražena u postotcima,
    L2 - ocjena iz drugog seminarskog rada izražena u postotcima,
    M1 - ocjena na prvom međuispitu izražena u postotcima,
    M2 - ocjena na drugom međuispitu izražena u postotcima.

    Konačna ocjena se utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvodna razmatranja. Povijesni razvoj numeričkog upravljanja. Načela numeričkog upravljanja. Usporedba tradicionalne i CNC strojne obrade.

    1 sat
    2.

    Koordinatni sustav stroja. Koordinatni sustav izratka. Programabilni mjerni sustavi (apsolutni i inkrementalni).

    1 sat
    3.

    Programiranje izrade (koraci pri programiranju izrade, metode programiranja). Struktura i sadržaj programa.

    2 sata
    4.

    CNC tokarenje. Sustav smještaja i izmjene alata. Odabir alata, izbor parametara obrade. Programiranje gibanja alata. Tehnološka dokumentacija.

    1 sat
    5.

    Izrada provrta. Programiranje izrade konture predmeta. Kompenzacija radijusa vrha alata.

    1 sat
    6.

    Programiranje izrade žljebova. Tokarenje navoja. Odsijecanje.

    1 sat
    7.

    CNC glodanje. Alati za rad na glodalici. Sustavi stezanja alata. Sustav smještaja i izmjene alata. Odabir alata za glodanje. Tehnološka dokumentacija.

    2 sata
    8.

    Programiranje gibanja alata kod glodalice. Čeono glodanje. Izrada konture. Kompenzacija radijusa alata

    1 sat
    9.

    Izrada utora. Izrada džepova.

    1 sat
    10.

    Izrada provrta. Odabir operacija obrade i alata. Zabušivanje. Bušenje. Upuštanje. Završna obrada provrta. Urezivanje navoja. Glodanje navoja.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Seminar Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje s načinom rada sustava WinNC za Sinumeric upravljačku jedinicu. Moduli rada.

    2 sata
    2.

    Parametri obrade, upisivanje novih alata, upravljanje programima.

    2 sata
    3.

    CNC tokarenje. Izrada tehnološke dokumentacije

    2 sata
    4.

    CNC tokarenje. Programiranje - G code. Uzdužno i poprečno vanjsko i unutarnje tokarenje.

    2 sata
    5.

    CNC tokarenje. Programiranje - G code. Usijecanje, odsijecanje, konturno tokarenje. Izrada navoja. Zadavanje prvog programskog zadatka.

    2 sata
    6.

    CNC tokarenje. Programiranje – Shop turn. Kreiranje kontura.

    2 sata
    7.

    CNC tokarenje. Programiranje – Shop turn. Uzdužno, poprečno tokarenje, izrada navoja, usijecanje, odsijecanje.

    2 sata
    8.

    CNC glodanje. Izrada tehnološke dokumentacije.

    2 sata
    9.

    CNC glodanje. Programiranje – G code. Čeono, obodno glodanje, izrada utora i džepova. Izrada provrta i navoja

    2 sata
    10.

    CNC glodanje. Programiranje – Shop mill. Čeono, obodno glodanje, izrada utora, džepova, navoja i provrta.

    2 sata
    11.

    CNC glodanje. Programiranje – Shop mill. Zadavanje drugog programskog zadatka.

    2 sata
    12.

    Osnove automatskog programiranja – CATIA. Izrada modela u modulu Part Design i operacije tokarenja u modulu Machining.

    2 sata
    13.

    Osnove automatskog programiranja – CATIA. Izrada modela u modulu Part Design i operacije glodanja u modulu Machining.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.