FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  271 Proizvodni management
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Rashladna tehnika

    (FESL37)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    -Klasificirati te pojasniti osnovne pojmove rashladnog sustava,
    -Primjeniti osnovne termodinamičke proračune za različite rashladne sustave,
    -Klasificirati te pojasniti različite sustave i tehnike hlađenja ovisno o primjeni.

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    -Razmotriti i pojasniti osnovne pojmove rashladnog sustava,
    -Opisati i primjeniti osnovne termodinamičke proračune različith rashladnih sustava,
    -Klasificirati te pojasniti nepovoljne učinke freona na okoliš,
    -Opisati i klasificirati osnovnu opremu rashladnih sustava,
    -Nabrojati te opisati različite izvedbe rashladnih sustava ovisno o primjeni.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvodno o hlađenju, svrsi te primjeni hlađenja.
    Načini postizanja niskih temperatura. Idealizirani rashladni ciklus.
    Realni rashladni cikusi, kaskadnio rashladni ciklus, rashladni ciklus sa višestupanjskom kompresijom, analiza poboljšanja rashladnih ciklusa.
    Svojstva rashladnih fluida, utjecaj na okoliš, odabir rashladng fluida, zamjena rashladnih fluida.
    Izvedbe kompresora u rashladnoj tehnici, performanse i osnovne karakteristike.
    Isparivači rashladnih postrojenja.
    Kondenzatori rashladnih postrojenja.
    Ostala oprema rashladnog sustava (prigušni ventili, cjevovod, armatura itd).
    Regulacija sustava hlađenja.
    Izvedbe rashladnih sustava- hladnjaci, klima uređaji, ledomati, toplinske pumpe, velika postrojenja ited.
    Izvedbe rashladnih sustava.
    Izvedbe rashladnih sustava.
    Izvedbe rashladnih sustava.
    Osnove klimatizacijske tehnike.
    Osnove kriogene tehnike.

    preporučena literatura
    • S. Nižetić, Online predavanja: Rashladna tehnika, FESB, 2011.

    • Recknagel, Sprenger, Schramek, Čeperković: Grijanje i klimatizacija 2002, Energetika marketing, Zagreb, 2002 (Prijevod sa njemačkog)

    • ASHRAE Handbooks: Fundamentals, Applications, Systems and Equipment, Refrigeration, ASHRAE, Atlanta, USA, 2012

    dopunska literatura
    • - Časopis: E G E, Energetika marketing, Zagreb

    • - Časopis: ASHRAE Journal, ASHRAE, Atlanta, USA.

    jezik poduke
    hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Kroz ustrojeni sustav za osiguranje kvalitete Fakulteta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (dijagnostički testovi, provjera domaćih radova, kolokviji).
    Ispit: pojedinačni ili skupni.
    Ispit: teorijski i/ili praktični.
    Polaganje ispita: pismeno/usmeno/kombinacija.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Nije dio izvedbenog plana za akademsku godinu 2019/20.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.