FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  263 Proizvodno strojarstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Engleski jezik za akademske potrebe

    (FEOL02)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Upoznavanje s osnovama akademskoga diskursa na engleskome jeziku u cilju poboljšanja vještina pisane i usmene komunikacije potrebnih za rad u znanstvenome okruženju ili za nastavak obrazovanja na inozemnim institucijama.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:
    1. prepoznati i upotrijebiti gramatičke strukture i leksik karakteristične za diskurs znanosti i tehnologije;
    2. primijeniti različite tehnike čitanja (skimming, scanning; od globalnog razumijevanja do detaljnog iščitavanja) u analizi izvornih znanstvenih tekstova iz područja strojarstva;
    3. prepoznati ključne ideje u pisanom ili usmenom tekstu, izdvojiti ih i sažeti u kraći tekst;
    4. razlikovati i analizirati stilove pisanja teksta (formalni, neformalni) te jezične odnose u tekstu;
    5. osmisliti, sastaviti i održati izlaganje na stručnu temu;
    6. diskutirati o stručnim temama i vrednovati iznesene argumente;
    7. samostalno sastaviti kraći tekst;
    8. analizirati i interpretirati grafičke prikaze i podatke.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Prema odabranome materijalu iz navedene preporučene literature, sadržaj kolegija će obuhvatiti:
    a) usvajanje različitih tehnika čitanja (skimming, scanning; od globalnog razumijevanja do detaljnog iščitavanja) i razumijevanje izvornih znanstvenih tekstova iz područja strojarstva, brodogradnje i industrijskog inženjerstva (organizacija informacija u stručnom tekstu, razlikovanje osnovne ideje teksta od detalja kojima je potkrijepljena, predviđanje sadržaja na temelju prethodnoga znanja, zaključivanje iz konteksta) te analiziranje jezičnih značajki koje čine znanstveni funkcionalni stil;
    b) analizu stilova pisanja teksta (formalni, neformalni) te jezičnih odnosa kao što su iskazivanje suprotnosti, usporedbe, uvjeta, uzročno-posljedičnih veza; formuliranje opisa, definicije, klasifikacije, razvijanje argumentacije, navođenje primjera; sastavljanje sažetaka, izvještaja i kraćih znanstvenih tekstova s naglaskom na ključne aspekte organizacije teksta, stila i upotrebe jezika; poslovna komunikacija;
    c) slušanje snimljenih predavanja ili razgovora, razumijevanje i bilježenje ključnih informacija iz preslušanoga teksta;
    d) razvijanje vještine govorenja, izlaganja na zadanu ili odabranu stručnu temu, diskutiranja o stručnim temama, često na temelju preslušanoga ili pročitanoga teksta, ali i dodatnih materijala.
    e) prepoznavanje i upotreba gramatičkih struktura i leksika karakterističnih za diskurs znanosti i tehnologije;
    f) razvijanje kritičkog mišljenja kroz diskusije, preispitivanje utemeljenosti iznesenih argumenata, nalaženje sličnosti i opreka u tekstovima te izraza kojima se izražava pozitivan, negativan ili neutralan stav, dakle vrednuje izneseno;
    g) usvajanje ili/i obnavljanje stručnoga leksika iz znanstvenih tekstova.
    h) nedopuštenost plagiranja; citiranje izvora; pozivanje na izvore, parafraziranje; revizija teksta.

    preporučena literatura
    • 1) de Chazal, Edward, Sam McCarter. (2012). Oxford EAP: A Course in English for Academic Purposes. Upper-intermediate/B2. Oxford: OUP.

    • 2) McCarthy, Michael, Felicity O'Dell. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.

    • 3) Master, Peter. (2004). English Grammar and Technical Writing. Washington: Office of English Language Programs of the United States Department of State.

    • 4) Paterson, Ken, Roberta Wedge. (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford University Press.

    • 5) Oxford Learner's Dictionary of Academic English. Oxford University Press.

    dopunska literatura
    • 1) Powell, Mark. (2010). Dynamic Presentations. Cambridge: CUP.

    • 2) Silobrčić, Vlatko. (20035). Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. Zagreb: Medicinska naklada.

    jezik poduke
    Engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja stududenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji područavaju srodne sredne surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Pismeni radovi, izlaganja i kolokviji

      Nastavne jedinice za Seminar Broj sati
    1.

    Unit 1 – Education- 1A – reading and understanding short informative texts; reading for the main idea and for detail; note-taking, writing a summary; 1B understanding essay titles; paraphrasing

    3 sata
    2.

    Unit 1 – 1C Listening for the main idea; note-taking; noun phrases

    3 sata
    3.

    Unit 1 – 1D Speaking –preparing for and taking part in a seminar discussion; summarizing and reporting on a seminar discussion, using a dictionary;

    3 sata
    4.

    Reading a scientific paper-analyzing the organization of the paper, explaining, paraphrasing
    Unit 2 – Systems – 2A - understanding and extracting key information; recognizing and writing definitions; summarizing key factual information

    3 sata
    5.

    Reading a scientific paper Unit 2 – 2B- identifying the language and features of visual information; writing a short description of visual information; using noun phrases containing relative clauses

    3 sata
    6.

    Reading a scientific paper
    Unit 2 – 2C- recognizing key factual information in a lecture, recognizing definitions in a lecture, note-taking with abbreviations and symbols; 2D - recognizing language for referring to visual information; recognizing noun phrases in explanations; presenting visual information

    3 sata
    7.

    Unit 2 – building academic vocabulary
    Unit 4 – Order – 4D-Presentations-evaluating presentation guidelines; using signposting language to refer to visual information;

    3 sata
    8.

    Međuispit 1

    3 sata
    9.

    Unit 3 – Communication – 3A - identifying main ideas and supporting evidence in a text; building word families, using adverbs to express stance; 3B - analyzing and writing topic sentences; adding supporting evidence using reasons and examples; writing and evaluating a paragraph

    3 sata
    10.

    Unit 3 – 3C - understanding the main ideas in a lecture; recognizing the language for introducing main ideas and supporting evidence, analyzing types of supporting evidence: examples, definitions and explanations.

    3 sata
    11.

    Reading a scientific paper
    Unit 3 – 3D - reading a text to prepare for a tutorial; identifying assumptions in questions; participating in tutorial discussions; inferring the meaning of unknown words in sentences.

    3 sata
    12.

    Reading a scientific paper
    Unit 4 – Order – identifying the purpose and structure of a text; using classification to make notes; 3B – analyzing an essay introduction; writing and evaluating a thesis statement and an essay introduction.

    3 sata
    13.

    Reading a scientific paper
    Unit 4 – 4C – understanding the organization of a lecture; recognizing and practicing signposting language; note-taking using diagrams.
    Academic vocabulary in use.

    3 sata
    14.

    Presentations
    Unit 4 – Categorizing words; creating and using classification phrases.
    Academic vocabulary in use.

    3 sata
    15.

    Međuispit 2

    3 sata
    Nije dio izvedbenog plana za akademsku godinu 2019/20.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.