FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  263 Proizvodno strojarstvo
  1. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Nekonvencionalni postupci obrade

    (FETL22)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    - stjecanje osnovnih znanja o nekonvencionalnim postupcima u području obrade odvajanjem čestica.
    - stjecanje stručnih znanja o mogućnostima primjene nekonvencionalnih postupaka obrade u cilju samostalnog rješavanja inženjerskih problema iz ovog područja.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Identificirate nekonvencionalne postupke obrade i njihovu primjenu
    2. Analizirati ulogu različitih vrsta energija u nekonvencionalnim postupcima obrade
    3. Identificirati motive primjene nekonvencionalnih postupaka s gledišta materijala koji se obrađuje
    4. Napraviti dijagram nekonvencionalnih postupaka obrade koji povezuje izvor energije, radni medij i interakcije s materijalom koji se obrađuje
    5. Prezentirati obradni sustav i učinke nekonvencionalnih postupaka obrade
    6. Kombinirati nekonvencionalne postupke obrade prema zahtjevima proizvoda
    7. Prezentirati primjenu nekonvencionalnih postupaka obrade u suvremenim industrijama

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    Lista predavača je prazna.
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Pojmovi, definicije i podjela nekonvencionalnih postupaka obrade odvajanjem prema različitim vrstama energije koja se koristi u postupku. Mehanički (ultrazvučna obrada, obrada vodenim mlazom, obrada smjesom abrazivnih zrnaca i vode, obrada abrazivnim mlazom), električni (elektrokemijska obrada, elektrokemijsko skidanje rubova, elektrokemijsko brušenje), toplinski (elektroerozija, obrada laserom, obrada plazmom) i kemijski (fotokemijska obrada, kemijsko glodanje, sječenje i graviranje) postupci. Postupci obrade koji kombiniraju različite vrste energija za odvajanje materijala. Glavne značajke nekonvencionalnih postupaka obrade. Opis opreme i alata koji se koriste u postupcima nekonvencionalne obrade odvajanjem. Kvaliteta obrađene površine i proizvodnost nekonvencionalnih postupaka obrade. Područja primjene nekonvencionalnih postupaka obrade te njihove prednosti i nedostaci. Determinističke i stohastičke metode optimiranja nekonvencionalnih postupaka obrade prema različitim kriterijima i različitim ograničenjima. Trendovi razvitka..

    preporučena literatura
    • Čuš, F., "Postopki odrezavanja", Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2009.

    • Walker, J., R., "Machining Fundametals", The Goodheart-Willcox Company, Inc. Tinley Park, Illinois, 2000.

    • Ekinović, S., "Postupci obrade rezanjem", Dom štampe, Zenica, 2003..

    dopunska literatura
    • Balič, J., "Manufacturing systems for the third millennium", Univerza v Mariboru, Maribor, 2001.

    • WEB stranice o ovim temama.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)
    prazno
      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.