FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Dizajn i projektiranje aluminijskih konstrukcija

    (FESL47)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Završen preddiplomski sveučilišni studij Strojarstva
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    - usvajanje novih i produbljivanje postojećih znanja u području dizajniranja i
    projektiranja aluminijskih konstrukcija u graditeljstvu, strojarstvu, auto industriji,
    industriji vlakova, brodogradnji, dizajnu interijera i sl.
    - upoznavanje s naprednim metodama dizajniranja i optimiranja geometrije
    ekstrudiranih profila i njihove primjene u dizajniranju nosivih skeletnih struktura,
    temeljenih na EuroCode normama
    - matematičko modeliranje i strukturalna analiza, te numerička analiza toplinskih
    tokova kroz konstrukcijske sustave aluminijskih struktura pametnih ovojnica
    zgrada primjenom specijaliziranih računalnih alata,
    - priprema za samostalno dizajniranje novih konstrukcijskih sustava i tehnologija
    primjene aluminijskih konstrukcija u integraciji obnovljivih izvora energije,
    - upozvananje sa HR i EU normama u oblasti projektiranja i izvedbe energetski
    učinkovitih konstrukcijskih sustava iz aluminija.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. samostalno pretraživati i analizirati složene tehničke sustave u području aluminijskih skeletnih struktura,
    2. napisati i prezentirati projektni rad o suvremenim tehnološkim rješenjima u području primjene novih aluminijskih materijala i konstrukcijskih rješenja,
    3. kritički prosuđivati značajke postojećih i novih konstrukcijskih i funkcionalnih koncepcija konstrukcijskih rješenja iz aluminijskih slitina,
    4. matematički modelirati i analizirati utjecaj aktivnih konstrukcijskih, energetskih i okolišnih parametara na energetsku učinkovitost ovojnica zgrada,
    5. predložiti optimalno konstrukcijsko i funkcionalno rješenje pametne ovojnice zgrade s aspekta minimalne potrošnje energije, kao i max. moguće proizvodnje energije, uz integraciju u HVAC sustave zgrade,
    6. vrednovati postojeća i nova arhitektonska rješenja ovojnica zgrada s aspekta funkcionalnih zahtjeva definiranih propisanim normama.
    7. mjerenjima utvrditi realne vrijednosti parametara za ocjenu energetske učinkovitosti ( zrakotjesnost, vodotjesnost, otpornost na buku, insolacija, koeficijent prolaza topline konstrukcije ovojnice zgrade).

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    Lista predavača je prazna.
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
    sadržaj

    Definicija, podjela i tipizacija aluminijskih slitina
    Konstrukcijske i funkcionalne koncepcije tehničkih sustava aluminijskih skeletnih struktura
    Dizajniranje strukturalnih komponenti ekstrudiranih aluminijski struktura
    Funkcionalne komponente i tehnike spajanja strukturalnih komponenti aluminijskih konstrukcija
    Tehnički sustavi aktivnih, dinamičkih i inteligentnih ovojnica zgrada iz aluminijskih slitina
    Održivi dizajn i projektiranje pametnih aluminijskih funkcionalnih struktura :
    - dizajn, tolerancije i analiza aluminijskih struktura,
    - dizajn i analiza ostakljenja u aluminijskim strukturama,
    - dizajn i analiza aluminijskih tehničkih sustava zaštite od sunca
    - dizajn aluminijskih kompoonenti zelenih ovojnica zgrada: pasivne, NZBE, Plus EBE ...
    Integracija tehničkih sustava obnovljivih izvora energije u aluminijske strukture pametnih ovojnica i HVAC sustava zgrada
    Procjena energetske učinkovitosti aluminijskih struktura ovojnica zgrada:
    - mehanizmi i analiza toplinskog transfera energije kroz ovojnice pasivnih, aktivnih i inteligentnih sustava pametnih ovojnica,
    - izračun toplinskih gubitaka i dobitaka kroz složene tehničke sustave pametne ovojnice ( kontinuirane, polustrukturalne, strukturalne, ventilirane, dvostruke fasade),
    - metode procjene i provjere zrakotjesnosti, vodotjenosti i orošavanja pametnih ovojnica,
    Računalni alati za procjenu energetske učinkovitosti i optimiranje geometrije aluminijskih ekstrudiranih profila ( simulacija i analiza naprezanja, te toplinskog transfera kroz strukturu, CFD analiza)
    Primjena RETScreen alata u analizi isplativosti projekata aluminijskih konstrukcija u integraciji obnovljivih izvora energije
    Tehnička regulativa i HR i EU norme u oblasti aluminijskih konstrukcija
    Metode i tehnike mjerenja strukturalnih i toplinskih karakterstika aluminijskih struktura ovojnica zgrada
    Metode i tehnike ispitivanja složenih tehničkih sustava pametnih ovojnica
    Praktična izvedba aluminijskih konstrukcija, izrada i montaža
    Specifikacija aluminijskih konstrukcija u projektima

    preporučena literatura
    • • Aluminium Extrude Manual, Aluminium extruders Council, 2016.

    • • Euro Codes 1991,1993,1999, Aluminium structures, 2011.

    • • M.Crisinel,M.Eekhout, M.Holdimann, R.Visser, EU COST 13 : Glass & Intaractive Building Envelopes, IOS Press, 2008.

    • • Winfried Heusler, Christian Kühn,Christine Nickl-Weller, Birgit Gebhardt, MartinHaas: Building Envelopes for the 21st Century, Schüco International KG, Winfried Heusler, 2013.

    • • Just Reckens, ISBN 3-00-0022321-6: Facades & Architecture, Fascination in Aluminium and Glass, Faculty of architecture, TU Delft

    • • V.Kosorić. : Aktivni solarni sistemi, primena u materijalizaciji omotača energetski efikasnih zgrada, GK, 2009.Beograd,.

    dopunska literatura
    • • G.Zemella, A.Faragum: Evolutionary Optimisation of Facade Design, 2014.Springer.

    • • A.Aksamija : Sustainable Facades: Design Methods for High Performance Building Envelopes, Wiley, 2013.

    • • M.Beever : Smart Building Envelopes, Project report, 2010. University of Cambridge, Department of Engineeering

    • • Technology Roadmap: Energy efficient Building Envelopes, International Energy Agency, Paris, 2013.

    jezik poduke
    hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    - Vrednovanje rezultata u skladu s navedenim ishodima učenja
    - Povratna informacija od studenata putem ankete
    - Samoevaluacija nastavnika
    - Institucijske i izvaninstitucijske provjere

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ocjena se utvrđuje kao srednja vrijednost:
    • ocjene kvalitete napisanog završnog projekta aluminijske konstrukcije,
    • ocjene rezultata simulacije i analize zadanog problema, te
    • ocjene njegove usmene prezentacije

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.