FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  221 Elektronika
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Programiranje mobilnih robota i letjelica

    (FELH40)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Razumjeti temelje rada i ograničenja pojedinih komponenti robota (aktuatori, senzori i upravljačka jedinica). Razumjeti i biti u mogućnosti primijeniti veći broj različitih tehnika za rješavanje problema u područjima robotike kao što su upravljanje i navigacija te programirati robota/letjelicu da izvrši traženi zadatak.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će biti sposobni:
    1. opisati osnovne dijelove mobilnih robota i letjelica
    2. opisati karakteristike najčešće korištenih senzora u mobilnoj robotici
    3. objasniti načine upravljanja mobilnim robotom
    4. kreirati PID regulator za upravljanje mobilnim robotom
    5. napraviti algoritam za fuziju podataka baziran na Kalmanovom filtru
    6. kreirati algoritam za planiranje puta, izbjegavanje prepreka i jednostavnu navigaciju
    7. demonstrirati primjenu računalnog vida u vođenju mobilnih robota
    8. primijeniti stečena znanja u programskim jezicima više razine (npr. Visual C#, Python, Java)
    9. ocijeniti efikasnost pojedinih algoritama za navigaciju i planiranje puta

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
    + 4 sata kolokvija
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    3 sata tjedno × 10 tjedana
    sadržaj

    Komponente mobilnog (letećeg) robota: pogon, mikroregulator, senzori, sučelje, operacijski sustav. Kinematika mobilnog robota. Senzori: karakteristike senzora, predstavljanje nesigurnosti, vrste senzora: inkrementalni enkoderi, senzori zakreta i položaja, inercijski senzori, senzori vida. Računalni vid u vođenju robota: mjerenje udaljenosti stereo vidom. Lokalizacija robota: Kalmanov, čestični i informacijski filtar. Navigacija: planiranje i upravljanje. Načini upravljanja robotom: on-off, PID regulator, upravljanje brzinom i položajem. Programiranje mikroregulatora. SLAM problematika: GraphSLAM algoritam. Primjena stečenih znanja na laboratorijskom mobilnom robotu i Parrot AR.Drone letjelici.

    preporučena literatura
    • 1. Siegwart, R., Nourbakhsh, I. R., Scaramuzza D., Autonomous Mobile Robots, MIT Press, 2011.

    • 2. Thomas Braunl, Embedded Robotics: mobile robot design and applications with embedded systems, Springer, 2006.

    • 3. S. Thrun, W. Burgard, D. Fox, Probabilistic Robotics, MIT Press, 2006.

    • 4. Saeed B. Niku: Introduction to Robotics: Analysis, Systems, Applications, Prentice Hall, 2001.

    dopunska literatura
    • 1. Tadej Bajd: Osnove robotike, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, 2000.

    • 2. Kovačić, Laci, Bogdan, Osnove robotike, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 1999.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda / šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave – domaće zadaće, projekti i seminari.
    Izvješća sa laboratorijskih vježbi / praktičnog rada.
    Ispit: pismeni / usmeni / projekt

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod: komponente mobilnog (letećeg) robota

    2 sata
    2.

    Mikrokontroleri. Arduino razvojno okruženje za upravljanje robotima

    2 sata
    3.

    Senzori: karakteristike senzora, predstavljanje nesigurnosti, vrste senzora: inkrementalni enkoderi, senzori zakreta i položaja, inercijski senzori, senzori vida.

    4 sata
    4.

    Kinematika mobilnog robota. Pogon. Načini upravljanja robotom: on-off, PID regulator, upravljanje brzinom i položajem.

    4 sata
    5.

    Lokalizacija robota: Kalmanov, čestični i informacijski filtar.

    2 sata
    6.

    Kolokvij

    2 sata
    7.

    Navigacija: planiranje i upravljanje.

    2 sata
    8.

    Upravljanje pogreškama u navigaciji.

    2 sata
    9.

    Vođenje vidom

    2 sata
    10.

    Odabrani praktični primjeri upravljanja mobilnim robotom i letjelicom

    8 sati
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Arduino razvojno okruženje

    2 sata
    2.

    Digitalni ulaz/izlaz - ultrazvučni senzor

    2 sata
    3.

    Analogni ulaz/izlaz - IR senzor udaljenosti

    2 sata
    4.

    Upravljanje motorima. Povezivanje senzora i motora

    2 sata
    5.

    Praćenje linije

    2 sata
    6.

    Izbjegavanje prepreka

    2 sata
    7.

    Realizacija projektnih zadataka

    14 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.