FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Računska inteligencija (neuro-fuzzy-genetski sustavi))

    (FELG18)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Osnovna znanja o računalima i programiranju. Za praćenje kolegija potrebno je poznavanje engleskog jezika
    ciljevi predmeta

    Cilj je kolegija naučiti studente osnovna znanja iz područja računalne inteligencije, i to prije svega iz teorije i primjene neizrazitih (fuzzy) skupova, umjetnih neuralnih mreža i genetskih algoritama.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Objasniti što je to inteligencija, računska inteligencija, umjetna inteligencija i distribuirana inteligencija.
    2. Prepričati teorijske osnove teorije neizrazitih (fuzzy) skupova. Osnovne definicije i matematičke operacije. Neizraziti skup, neizrazita relacija, kompozicije neizrazitih relacija. Neizraziti produkcijski sustavi. Lingvističko modeliranje temeljeno na neizrazitim skupovima. Primjena neizrazitih skupova u modeliranju, vođenju, predviđanju, donošenju odluka.
    3. Prepričati teorijske osnove umjetnih neuralnih mreža (ANN). Tipovi mreža i njihova podjela. Podešavanje težina. Aktivacijske funkcije. Hebbova mreža. Peerceptron. Asocijatori uzorka. Algoritmi učenja (Hebbovo pravilo, delta pravilo). Neuralne mreže temeljene na suparništvu (kompeticiji). Adaptivna rezonantna teorija. Neuralna mreža tipa »Backpropagation«. Primjena ANN-a u obradi signala, vođenju, prepoznavanju oblika, biznisu.
    4. Prepričati teorijske osnove evolucijske procese u prirodi (genetski kod, križanje i mutacija). Genetski algoritmi kao primjer umjetnih evolucijskih procesa. Jednostavni genetski algoritmi (funkcija dobrote, postupci selekcije, genetski operatori). Prilagodljivi genetski algoritmi. Paralelni genetski algoritmi. Postupci selekcije (proporcionalne selekcije, rangirajuće selekcije, eliminacijske turnirske selekcije). Primjena genetskih algoritama.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    Lista predavača je prazna.
    30 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
    sadržaj

    Inteligencija, računalna inteligencija, umjetna inteligencija i distribuirana
    inteligencija. Uvod u teoriju neizrazitih (fuzzy) skupova. Osnovne definicije i
    matematičke operacije. Neizraziti skup, neizrazita relacija, kompozicije neizrazitih
    relacija. Neizraziti produkcijski sustavi. Lingvističko modeliranje temeljeno na
    neizrazitim skupovima. Primjena neizrazitih skupova u modeliranju, vođenju,
    predviđanju, donošenju odluka. Uvod u teoriju umjetnih neuralnih mreža
    (ANN). Tipovi mreža i njihova podjela. Podešavanje težina. Aktivacijske funkcije.
    Hebbova mreža. Peerceptron. Asocijatori uzorka. Algoritmi učenja (Hebbovo
    pravilo, delta pravilo). Neuralne mreže temeljene na suparništvu (kompeticiji).
    Adaptivna rezonantna teorija. Neuralna mreža tipa »Backpropagation«. Primjena
    ANN-a u obradi signala, vođenju, prepoznavanju oblika…Evolucijski procesi u
    prirodi (genetski kod, križanje i mutacija). Genetski algoritmi kao primjer
    evolucijskih procesa. Jednostavni genetski algoritmi (funkcija dobrote, postupci
    selekcije, genetski operatori). Prilagodljivi genetski algoritmi. Paralelni genetski
    algoritmi. Postupci selekcije (proporcionalne selekcije, rangirajuće selekcije,
    eliminacijske turnirske selekcije). Primjena genetskih algoritama.

    preporučena literatura
    • W.Pedrycz, Fuzzy Control and Fuzzy Systems, J.Wiley. New York 1989.

    • Laurene V. Fausett, Fundamentals of Neural Networks, Prentice Hall, 1994.

    • D.E.Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimisation and Machine Learning, Addison-Wesley Pub. Co., Inc., Reading, Mass., 1989.

    dopunska literatura
    • Computational Intelligence – the logical approach (http://www.cs.ubc.ca/spider/poole/ci.html )

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji podučavaju
    srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno
    promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)
    prazno
      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.