FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  140 Brodogradnja
  4. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Brodska postrojenja

    (FESD04)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumjeti primjenu i preporučiti brodske pogonske i pomoćne strojeve i uređaje

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Analizirati osnovne principe rada i funkciju osnovnih brodskih strojeva i uređaja,
    2. Preporučiti glavne brodske strojeve i uređaje obzirom na primjenu, energetske potrebe i postavljene zahtjeve i pravila
    3. Izabrati elemente pogonskog sustava i pomoćnih sustava: goriva, ulja, rashladnog medija, ispuha i dovoda zraka

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    3 sata tjedno × 5 tjedana
    sadržaj

    Razvoj brodskih pogonskih strojeva. Razvoj propulzije u trgovaĉkoj mornarici: parne turbine, plinske turbine, Diesel motori, elektriĉna propulzija, vrste propelera i propelerne propulzije, slobodno rotirajući propeler, kontrarotirajući propeleri, vodeno mlazna propulzija, Hovercraft propulzija. Budućnost brodskih Diesel motora. Diesel motorni pogon: snaga motora, vanjske karakteristike i zakon propelera, o ugovornoj brzini broda, koeficijent goriva, konstanta admiraliteta, propeleri i zakon sliĉnosti. Zajedniĉki rad broda s propelerom: sustrujanje, faktor upijanja. Efikasnosti: faktor upliva trupa, efikasnost propelera u slobodnoj voţnji, upliv prijelaza, efikasnost propelera u radu iza broda, efikasnost propulzije, efikasnost osovinskog voda, ukupna efikasnost. Veza između motora i propelera: ograniĉenje snage motora i karakteristike propelera. Stabilnost rada Diesel motora kod pogonjenja propelera. Propeler s prekretnim krilcima. Rad dva motora s jednim propelerom. Diesel motori; sporohodni, srednjehodni, brzohodni. Ugradnja glavnog pogonskog stroja u brod. Isprobavanje glavnog pogonskog stroja na probnom stolu, na probnoj vožnji. Goriva i ulja za podmazivanje. Pregled brodskih pomoćnih strojeva. Osovinski vod: odrivni ležaj, međuosovine, propelerne osovine, statvena cijev i ležajevi. Struk i spoj kormila.

    preporučena literatura
    • Radica Gojmir: Predavanja na E-Learning-u

    • Grljušić Mirko, Brodska postrojenja, FESB, interna skripta, Split, 2009.

    • Grljušić Mirko: Pogonski pomorski strojevi, FESB Interna skripta Split, 2001.

    • Ozretić Velimir: Brodski pomoćni strojevi i uređaji, Split Ship Management, Split 2004

    dopunska literatura
    • Šneller Slavko, Parat Želimir: Pogon broda II, Sveučilište u Zagrebu, FSB, 1999.

    • Harrington Roy L.: Marine Engineering, SNAME, N.J. USA, 1992.

    • Grljušić Mirko: Motori s unutrašnjim izgaranjem, Sveučilište u Splitu, FESB, 2000.

    • Parat Želimir: Brodski motori s unutarnjim izgaranjem, Sveučilište u Zagrebu, FSB, 2005

    jezik poduke
    Hrvatski, moguće i na engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Interna evaluacija i ankete studenata.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ili dijelove gradiva koje nisu položili na
    međuispitima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu i pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Razvoj brodskih pogonskih strojeva.
    Brodski generatori pare: klasifikacija, opis, funkcioniranje, automatika generatora pare.

    2 sata
    2.

    Brodske parne turbine: klasifikacija po tipovima i namjeni, snaga na spojci, potrošnja pare, zupčasti prijenosnici, turboelektrični pogon.

    2 sata
    3.

    Brodske plinske turbine: klasifikacija, konstrukcijske izvedbe, opis rada, primjena. Razvoj pogonskog plinsko-turbinskog postrojenja.

    2 sata
    4.

    Brodski pogonski Diesel motori: osnovni konstrukcijski dijelovi, opis rada, konstrukcijski i radni parametri. Diesel-električni pogon.

    2 sata
    5.

    Vrste propelera i propelerne propulzije, cikloidni ili Voith-schneider-ov propeler, slobodno rotirajući propeler, kontrarotirajući propeleri, vodeno mlazna propulzija, Hovercraft propulzija.

    2 sata
    6.

    Snaga motora i mjerenje snage. Vanjske karakteristike i zakon propelera. O ugovornoj brzini broda, koeficijent goriva, konstanta admiraliteta.

    2 sata
    7.

    Efikasnost propulzije. Veza između broda i propelera. Ograničenje snage motora i karakteristike propelera.

    2 sata
    8.

    Stabilnost rada Diesel motora kod pogonjenja propelera. Propeler s prekretnim krilcima. Rad dva motora s jednim propelerom.

    2 sata
    9.

    Usklađivanje pogonskog stroja i propelera sa zahtjevima broda.

    2 sata
    10.

    Diesel motori: sporohodni, srednjehodni, brzohodni.

    2 sata
    11.

    Ugradnja glavnog pogonskog stroja u brod. Isprobavanje glavnog pogonskog stroja na probnom stolu, na probnoj vožnji.

    2 sata
    12.

    Osovinski vod: odrivni ležaj, međuosovine, propelerne osovine, statvena cijev i ležajevi.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Nije dio izvedbenog plana za akademsku godinu 2019/20.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.