FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  120 Računarstvo
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Programiranje za UNIX

    (FELB17)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Uvod u računala i programiranje Programiranje
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumijevanje principa rada operativnog sustava UNIX
    • Korištenje UNIX okruženja
    • Korištenje razvojnih alata na operativnom sustavu UNIX
    • Izrada programa za operativni sustav UNIX

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Imenovati temeljne standarde UNIX operativnog sustava
    2. Opisati principe rada i koncepte UNIX operativnog sustava
    3. Prepoznati elemente skripti UNIX ljuske
    4. Izraditi jednostavne skripte UNIX ljuske
    5. Koristiti razvojne alate na operativnom sustavu UNIX
    6. Izraditi jednostavne programe za UNIX operativni sustav
    7. Prepoznati elemente Makefile datoteke za automatiziranje prevođenja i povezivanja
    8. Izraditi Makefile datoteku s pravilima za automatsko prevođenje i povezivanje.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
    sadržaj

    Uvod u UNIX: unix okruženje, datotečni sustav, unix ljuska (shell), standardni ulaz i izlaz, preusmjeravanje standardnog ulaza i izlaza Pristup datotekama: prava pristupa za datoteke i direktorije, otvaranje i zatvaranje datoteka (funkcije open, close), čitanje i pisanje u datoteke (funkcije read, write, lseek), osnove dijeljenja datoteka Procesi: okruženje unix procesa, memorijska slika procesa, funkcija main, stvaranje procesa (funkcija fork), identifikacija procesa, funkcije exit i wait, exec funkcije Međuprocesorska komunikacija: Signali, cjevovodi (pipes), dijeljena memorija, unix sockets Osnove mrežne komunikacije (sockets), osnove Xwin programiranja

    preporučena literatura
    dopunska literatura
    • Richard W. Stevens: Advanced Programming in the UNIX Environment

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu su odrađene laboratorijske vježbe, predan i obranjen seminarski rad te minimalno 50% bodova na svakom od kolokvija.

    Ocjena se utvrđuje temeljem:
    • ocjene laboratorijskih vježbi (20%)
    • ocjene seminarskog rada te njegove usmene prezentacije (20%)
    • ocjene ostvarene na oba kolokvija, ili ispitu, ukoliko na jednom ili oba kolokvija nije ostvarena pozitivna ocjena (60%)

    Konačna ocjena utvrđuje se prema postotku ostvarenih bodova:
    • 51% do 65% dovoljan (2)
    • 66% do 76% dobar (3)
    • 77% do 89% vrlo dobar (4)
    • 90% do 100% izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Povijesni pregled. Temelji operativnog sustava UNIX.

    2 sata
    2.

    Datotečni sustav, UNIX ljuska, osnovne naredbe. Sustav prava pristupa

    2 sata
    3.

    UNIX procesi. Standardni ulaz i izlaz. Uvod u Shell skripte

    2 sata
    4.

    Izvorni i objektni kod, prevođenje i povezivanje, GCC prevodioc

    2 sata
    5.

    Automatizirano prevođenje i povezivanje, make program, Makefile datoteka

    2 sata
    6.

    Arhive funkcija (libovi), povezivanje libova, izrada statičkih libova

    2 sata
    7.

    Rad sa datotekama, file descriptori, prostup datotekama, pozicioniranje

    2 sata
    8.

    Svojstva UNIX datoteka, dijeljenje datoteka, atomske operacije

    2 sata
    9.

    Procesi. Funkcija main, argumenti naredbenog retka

    2 sata
    10.

    Okruženje (environment) i obilježja UNIX procesa, upravljanje procesima

    2 sata
    11.

    Nasljeđivanje procesa i otvorene datoteke. Zamjena memorijske slike procesa.

    2 sata
    12.

    Osnove komunikacije među procesima, pipes, signali.

    2 sata
    13.

    Sockets, semafori, dijeljena memorija

    2 sata
    14.

    Uvod u višenitno programiranje

    2 sata
    15.

    Uvod u mrežno programiranje

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Osnove korištenja operativnog sustava UNIX

    2 sata
    2.

    Datotečni sustav i shell skripte

    2 sata
    3.

    Osnove programiranja i GCC prevodioc, Makefile datoteke

    2 sata
    4.

    Funkcija main i argumenti naredbenog retka

    2 sata
    5.

    Rad sa datotekama

    2 sata
    6.

    Unix procesi

    2 sata
    7.

    Višenitno programiranje

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.