FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  120 Računarstvo
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Programiranje za Internet

    (FELB13)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Ciljevi predmeta su:
    1. Stjecanje znanja o načinu rada, strukturi i mogućnostima Interneta, s posebnim naglaskom na www dio Interneta
    2. Razumijevanje rada Interneta na svim razinama funkcioniranja Interneta
    3. Razumijevanje rada web aplikacija i na klijentskoj i na serverskoj strani
    4. Usvajanje znanja o različitim tehnologijama koje se koriste u razvoju web aplikacija
    5. Stjecanje osnovnih znanja potrebnih za razvoj jednostavnih web aplikacija

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Objasniti način rada Interneta, sastavne dijelove Interneta
    2. Objasniti komunikacijske protokole na Internetu, posebno HTTP protokol koji se koristi za komunikaciju web aplikacija
    3. Opisati način rada Interneta i web aplikacija
    4. Predstaviti osnovne tehnologije weba
    5. Prepoznati strukturu web aplikacije
    6. Izabrati tehnologiju pogodnu za razvoj web aplikacija
    7. Razviti jednostavnu web aplikaciju i na klijentskoj i na serverskoj strani

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Razvoj Interneta, organizacije i infrastruktura Internet; Osnove mrežnih usluge i servisa, pregled mrežnih protokola, aplikacijski protokoli, HTTP protokol: zahtjevi, zaglavlja, statusni kodovi, URL protokol, MIME standard; Web klijentske tehnologije, HTML, DTD, CSS, DHTML, XML, osnove JavaScripta, JQuery; Web serverske tehnologije, CGI, PHP + MySQL, ASP.NET.

    preporučena literatura
    • M. Štula: Vlastiti materijali

    dopunska literatura
    • Goodman, D. Dynamic HTML: The Definitive Reference 2nd Edition, O’Reilly, 2002.

    • Welling, L., Thomspon L., PHP and MySQL Web Development 2nd Edition, Sams Publishing, 2003.

    • Essential ASP.NET with Examples in C#, Fritz Onion, Addison Wesley

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra biti će dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Termini međuispita su prema kalendaru nastave. Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ili dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu.
    Ocjena(%)= (M1 + M2)/2
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Svaki međuispit se sastoji od 10 pitanja, a završni ispit sastoji se od 15. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja pitanja iz svake skupine zadataka.

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Definicija Internet, arhitektura Interneta, povijest Interneta, razvoj WWW-a, korištenje Interneta, mogućnosti budućeg razvoja Interneta

    4 sata
    2.

    Komunikacijski protokoli, mrežni model, uloge različitih razina mrežnog modela, mrežne usluge i servisi, jedinstvena identifikacija procesa na mreži, jedinstvena identifikacija računala na mreži, osnove podatkovnih, mrežnih i transportnih protokola

    4 sata
    3.

    Protokoli aplikacijske razine, DNS protokol, organizacija DNS servera, format imena računala, DNS rješavač

    3 sata
    4.

    HTTP protokol, format poruka, zahtjev, odgovor, zaglavlja HTTP protokola, statusni kodovi, URI standard za jedinstveno adresiranje informacijskih resursa na Internetu, HTTP metode, uvjetni, parcijalni GET, MIME standard

    5 sati
    5.

    Markup jezici, SGML, HTML, W3 kozorcijum, DTD, HTML poveznice (linkovi), definiranje boje i veličine u HTML dokumentu, XHTML, CSS

    3 sata
    6.

    1 međuispit

    3 sata
    7.

    DHTML, Document Object Model, dijelovi DOM-a, mehanizam prikaza, HTML DOM, XML DOM

    3 sata
    8.

    XML, prednosti i nedostatci XML-a, definiranje ispravnosti XML dokumenta, prenošenje binarnih podataka u XML dokumentu, base64 shema kodiranja podataka, XML, Ajax

    3 sata
    9.

    Osnove JavaScript programskog jezika za razvoj klijentskih aplikacija, JQuery biblioteka

    2 sata
    10.

    Razvoj Web aplikacija, serverski orijentirane tehnologije, JavaServleti, ASP.NET

    4 sata
    11.

    Usluge web hostinga, PHP programski jezik, povezivanje web aplikacija sa bazama podataka

    8 sati
    12.

    2 međuispit

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Internet, telnet, FTP, objavljivanje web stranica.

    2 sata
    2.

    HTML, formatiranje teksta, umetanje linkova i slika

    2 sata
    3.

    HTML, kreiranje listi, izrada tablica, formi.

    2 sata
    4.

    Osnove CSS-a

    2 sata
    5.

    Napredni CSS

    2 sata
    6.

    1 međuispit

    2 sata
    7.

    Izrada i prikaz XML dokumenta

    2 sata
    8.

    Osnove JavaScripta

    2 sata
    9.

    JavaScript, izrada aplikacije

    2 sata
    10.

    JavaScript i XML

    2 sata
    11.

    Osnove DHTML-a

    2 sata
    12.

    Osnove PHP-a

    2 sata
    13.

    Obrada podataka sa forme PHP-om

    2 sata
    14.

    PHP rad sa MySQL bazom podataka

    2 sata
    15.

    2 međuispit

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.