FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  120 Računarstvo
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Objektno orijentirano programiranje

    (FELB02)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Uvod u računala i programiranje, Programiranje
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumijevanje i korištenje objektno orijentiranih programskih jezika
    • Upotrebu jezika C++
    • Korištenje struktura podataka iz STL biblioteke

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1) objasniti razliku između objektno temeljenog i objektno orijentiranog programiranja,
    2) napisati klase u jeziku C++ koje koriste kompoziciju objekata i naslijeđivanje
    3) objasniti koncepte: namespace, scope i lifetime,
    4) primijeniti polimorfizam korištenjem virtualnih funkcija,
    5) primijeniti "iostream" klase i temeljne STL klase: string, vector, list, stack, queue,
    6) primijeniti mehanizam rukovanja iznimkama,

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 13 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
    sadržaj

    Strukturalno, objektno temeljeno i objektno orijentirano programiranje.
    Oblikovanje i implementacija programa u C++ jeziku: forma, funkcije i primitivni
    tipovi podataka. Klase i objekti. Sučelje klase, apstrakcija i implementacija.
    Nadređenje operatora. Iteratori i obrasci. Polimorfizam i nasljeđivanje. Apstraktne
    klase. Generičke klase. Rukovanje iznimkama.

    preporučena literatura
    • I.Mateljan: OOP, skripta, FESB 2003.

    dopunska literatura
    • Stroustrup, B., The C++ programming Language, Adison Wesley, 1986.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 10 tjedana
    nastave, drugi nakon 15 tjedana nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove
    gradiva koje nisu položili na međuispitima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i minimalno 50%
    bodova na svakom među ispitu.
    Seminarski rad se predaje na kraju semestra.
    Ocjena(%)=0,15*L+0,15*S+0,25*M1+0,45*M2
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    S - ocjena seminarskog rada izražena u postotcima
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u C++. Standardni tipovi.

    3 sata
    2.

    Prvi programi u C++ jeziku. Razvoj algoritma

    3 sata
    3.

    Izrazi i naredbe

    3 sata
    4.

    Klase i objekti

    3 sata
    5.

    Nizovi i pokazivači

    3 sata
    6.

    Preopterećenje operatora

    3 sata
    7.

    Tokovi

    3 sata
    8.

    String klasa

    3 sata
    9.

    Generičko programiranje i predlošci

    3 sata
    10.

    Rekurzivne funkcije i strukture – lista, stog, red

    3 sata
    11.

    Nasljeđivanje i polimorfizam

    3 sata
    12.

    Rukovanje iznimkama

    3 sata
    13.

    Programiranje za Windows

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje s razvojnom okolinom, kompajliranje C++ programa, debugiranje

    2 sata
    2.

    Preopterećene funkcije i prijenos parametara

    2 sata
    3.

    Globalne i lokalne varijable, poziv po referenci, operatori

    2 sata
    4.

    Klase – objekti

    2 sata
    5.

    Statički članovi klase, prijateljske funkcije

    2 sata
    6.

    Nizovi i klase

    2 sata
    7.

    Dinamičko alociranje memorije

    2 sata
    8.

    Preopterećenje operatora

    2 sata
    9.

    Stringovi

    2 sata
    10.

    Datoteke

    2 sata
    11.

    Generičko programiranje

    2 sata
    12.

    Nasljeđivanje

    2 sata
    13.

    Programiranje za Windows (MFC)

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.