FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  113 Elektrotehnika
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Regulacijska tehnika

    (FENA10)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Teorija sustava, Matematika 3
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje načela rada kontinuiranih i digitalnih regulacijskih sustava
    • ispitivanje stabilnosti regulacijskih sustava
    • određivanje pokazatelja kvalitete regulacije

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Klasificirati regulacijske sustave prema različitim kriterijima.
    2. Rukovati analognim PI regulatorom.
    3. Testirati stabilnost kontinuiranih i digitalnih regulacijskih sustava.
    4. Primijeniti tehnički i simetrični optimum za određivanje parametara regulatora.
    5. Odrediti pokazatelje kvalitete regulacije na temelju odziva regulirane veličine.
    6. Izračunati prijenosnu funkciju višepetljastog sustava.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    3 sata tjedno × 5 tjedana
    sadržaj

    Osnovni pojmovi i terminologija. Analiza sustava u vremenskom području. Frekvencijske karakteristike sustava (Nyquistov i Bodeov dijagram). Frekvencijske karakteristike operacijskih pojačala. Višepetljasti sustavi, Masonovo pravilo. Istosmjerni stroj kao objekt regulacije. Stabilnost linearnih sustava automatske regulacije. Hurwitzov, Bodeov, Kharitonovljev i Nyquistov kriterij stabilnosti sustava. Primjena programa MATLAB u analizi sustava. Pokazatelji kvalitete regulacije. Analiza sustava u prostoru stanja. PID regulator i inženjerske metode podešavanja njegovih parametara. Krivulja geometrijskog mjesta korijena. Optimiranje regulacijskog sustava: Tehnički optimum i Simetrični optimum. Sinteza linearnih sustava automatske regulacije. Uvod u digitalnu regulaciju. z-transformacija, proces uzorkovanja i regulirani digitalni sustavi. Diskretni PID regulator. Osjetljivost regulacijskog sustava. Nelinearni regulacijski sustavi i metode linearizacije. Eksperimentalna sinteza sustava regulacije brzine vrtnje istosmjernog motora.

    preporučena literatura
    • 1. D. Vukadinović: Predavanja iz Regulacijske tehnike za šk. god. 2010/11

    dopunska literatura
    • 1. Dorf, R.C.; Bishop, R.H.: Modern Control Systems, Addison-Wesley Publishing Company, 1995

    • 2. Unbehauen, H.: Regelungstechnik I, II, III, Vieweg, Wiesboden, 1994.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra odžat će se dva kolokvija. Prvi kolokvij je nakon 7 tjedana nastave a drugi nakon 13 tjedana nastave. Svaki kolokvij sadrži 4 pitanja. Pitanja mogu biti teorijskog ili računskog tipa. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i 50% bodova na svakom kolokviju.
    Ocjena(%)=0,25L + 0,375(M1 + M2)
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi na kolokvijima izraženi u postocima.

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži 4 pitanja. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja bodova. Studenti koji na ispitu polažu samo gradivo pojedinog kolokvija kojeg nisu položili, na ispitu dobivaju 4 pitanja iz gradiva pripadajućeg kolokvija.

    Konačna ocjena za studente koji polažu cjeloviti ispit utvrđuje se na sljedeći način:

    Ocjena(%)=0,25L + 0,75I
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    I - bodovi na cjelovitom ispitu.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnovni pojmovi i terminologija

    2 sata
    2.

    Analiza sustava u vremenskom području

    1 sat
    3.

    Frekvencijske karakteristike sustava

    1 sat
    4.

    Frekvencijske karakteristike operacijskih pojačala

    1 sat
    5.

    Frekvencijska analiza: Nyquistov i Bodeov dijagram

    2 sata
    6.

    Višepetljasti sustavi, Massonovo pravilo

    2 sata
    7.

    Istosmjerni stroj kao objekt regulacije

    2 sata
    8.

    Stabilnost sustava automatske regulacije

    1 sat
    9.

    Hurwitzov, Bodeov, Kharitonovljev i Nyquistov kriterij stabilnosti sustava

    2 sata
    10.

    Pokazatelji kvalitete regulacije

    2 sata
    11.

    Opis sustava u prostoru stanja

    2 sata
    12.

    PID regulator i inženjerske metode podešavanja njegovih parametara

    2 sata
    13.

    Krivulja geometrijskog mjesta korijena

    2 sata
    14.

    Optimiranje regulacijskog sustava: Tehnički optimum

    2 sata
    15.

    Optimiranje regulacijskog sustava: Simetrični optimum

    2 sata
    16.

    Sinteza linearnih sustava automatske regulacije

    3 sata
    17.

    Uvod u digitalnu regulaciju

    1 sat
    18.

    Z-transformacija, proces uzorkovanja i regulirani digitalni sustavi

    2 sata
    19.

    Diskretni PID regulator

    1 sat
    20.

    Osjetljivost regulacijskog sustava

    2 sata
    21.

    Eksperimentalna sinteza sustava regulacije brzine vrtnje istosmjernog motora

    2 sata
    22.

    Nelinearni regulacijski sustavi i metode linearizacije

    2 sata
    23.

    Dva kolokvija

    6 sati
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Vremenske i frekvencijske karakteristike PI regulatora

    4 sata
    2.

    Parametriranje PID regulatora postupkom Ziegler-Nicholsa

    2 sata
    3.

    Sustav regulacije temperature zraka

    2 sata
    4.

    Sustav regulacije nivoa tekućine

    3 sata
    5.

    Regulacije brzine vrtnje istosmjernog nezavisno uzbuđenog motora

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.