FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  6. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Programiranje CNC strojeva

    (FETR16)
    2018/19 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    - naučiti studente znanjima o suvremenim računalom upravljanim
    obradnim strojevima koji se primjenjuju u tehnologiji obrade metala odvajanjem čestica, kao i o njihovom programiranju i upravljanju.
    - upoznati studente se upoznaju s primjenom CAD/CAM sustava kod projektiranja i izrade dijelova jednostavne geometrije.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Analizirati međudjelovanja i potrebu cjelovitog pristupa konstruiranju i izradi dijelova.
    2. Primijeniti usvojena znanja i vještine na rješavanje konkretnog zadatka.
    3. Primijeniti stečena znanja i vještine u timskom radu.
    4. Generirati program za automatsku izradu dijelova na CNC stroju.
    5. Usporediti i istaknuti razlike između ručnog programiranja i programiranja u CAD/CAM sustavima.
    6. Identificirati motive primjene računalom upravljanih obradnih strojeva i sustava za brzu izradu prototipova.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    Lista predavača je prazna.
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
    sadržaj

    Konstruiranje jednostavnih geometrijskih oblika i njihovo ekstrudiranje.
    Konstruiranje složenih geometrijskih oblika i njihovo ekstrudiranje.
    Konstruiranje složenih geometrijskih oblika i njihovo ekstrudiranje.
    Izrada tehničke dokumentacije - Modul Drafting.
    CNC ručno programiranje tokarilice.
    CNC ručno programiranje tokarilice.
    Automatsko programiranje. Tokarenje - gruba i završna obrada, izrada provrta, izrada navoja.
    Modul za strojnu obradu - Jedna operacija: Glodanje - gruba obrada
    Generiranje NC koda programa za obradu na obradnom centru.
    Komunikacija između računala i obradnog centra.
    Izrada na vertikalnom obradnom CNC centru VC560 Spinner.
    Modul za strojnu obradu - Više operacija: Glodanje - gruba i završna obrada, izrada provrta. Generiranje NC koda programa za obradu na obradnom centru
    Komunikacija između računala i obradnog centra.
    Izrada na vertikalnom obradnom CNC centru VC560 Spinner.
    Simuliranje i generiranje NC koda, Izrada na CNC obradnom centru.
    Brza izrada prototipova. Kreiranje stl datoteke. 3D printanje.

    preporučena literatura
    • Xun Xu: „Integrating Advanced Computer-Aided Design, Manufacturing, and Numerical Control: Principles and Implementations“, University of Auckland, New Zealand, 2009.

    • Hoffmann M.: „CAD/CAM mit CATIA V5“, Hanser Verlag, Muenchen, 2005.

    • Bajić, D., Jozić, S., "Proizvodnja pomoću računala“, predavanja, eLearning, 2015.

    dopunska literatura
    • Balič, J.: CAD/CAM postopki, Univerza v Mariboru, Maribor, 2002.

    • McMahon, C., Brown, J.: CAD CAM principles, practice and manufacturing management, Pearson Prentice Hall, 1999.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    – Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    – Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    – Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    – Samoevaluacija nastavnika
    – Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu gradivo koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom ispitu polaže se cjelokupnio gradivo.
    Uvjeti za pozitivnu ocjenu su:
    1. Predan i pozitivno ocijenjen programski zadatak "Ručno programiranje CNC tokarilice"
    2. 50% bodova na svakom međuispitu.
    Ocjena (%)=0,2 L + 0,4( M 1 + M 2 )
    L - ocjena iz programskog zadatka "Ručno programiranje CNC tokarilice" izražena u postotcima
    M 1, M 2 - ocjena na prvom i drugom međuispitu izražena u postotcima.
    Konačna ocjena se utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.