FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Pogonska čvrstoća

    (FESL04)
    2018/19 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Pravilno i optimalno dimenzioniranje i izUpoznavanje s opremom Laboratorija za konstrukcije i testiranje na zamor
    Tenzometrija – teorija i aplikacija tenzometara
    Primjena metode penetranata
    Primjena metode magnetskih čestica
    Osnove infracrvene termografije
    Termoelastičnost i pulsna termografija te Risitano metoda
    Primjena metode ultrazvuka
    rada komponenti, strojeva i konstrukcija u uvjetima realnog korištenja – pogonski uvjeti. Utvrđivanje stvarnih pogonskih opterećenja metodom tenzometara i termografije. Detekcija pukotina ultrazvukom, penetrantima i magnetskim česticama

    očekivani ishodi učenja

    1. Objasniti pojam dinamičke čvrstoće i koncentracije naprezanja
    2. Opisati metode pogonske čvrstoće
    3. Opisati načine sanacije oštećenja
    4. Opisati metodu mjerenja deformacija tenzometrima
    5. Opisati termografiju kao bezrazarajuću metodu
    6. Opisati ultrazvuk kao metodu u detekcije pukotina
    7. Opisati metodu penetranata u detekciji pukotina
    8. Opisati magnetnu metodu kao metodu detekcije pukotina

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod i eksperimentalne osnove pogonske čvrstoće
    Računski postupci u pogonskoj čvrstoći
    Ponašanje materijala pri pogonskom opterećenju
    Vrste i karakter opterećenja strojeva i konstrukcija
    Utjecaji na pogonsku čvrstoću materijala i komponenti
    Koncepti i metode pogonske čvrstoće
    Mehanika loma
    Koncentracija naprezanja
    Oblikovanje komponenti i konstrukcija
    Zakonska regulativa
    Sanacija zamornih oštećenja
    Pogonska čvrstoća zavarenih spojeva
    Eksperimenti u pogonskoj čvrstoći i primjeri iz prakse

    Popis laboratorijskih vježbi:

    preporučena literatura
    • Grubišić, V., Domazet, Ž.: Pogonska čvrstoća, skripta predavanja i vježbi

    dopunska literatura
    • O. Buxbaum: Betriebsfestigkeit

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija koja uključuju teorijski dio te znanja stečena na praktičnim laboratorijskim vježbama. Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova iz teorijskog dijela i 70% prisustvovanja nastavi. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave: Tijekom semestra organiziraju se dva kolokvija u terminima predviđenim kalendarom nastavnih djelatnosti.
    Za prolaz je potrebno prikupiti ukupno 50 od 100 bodova. Svaki od kolokvija nosi maksimalno 50 bodova.
    Ispit: individualni
    Ispit: teorijski
    Polaganje ispita: pismeno

    Ocjena teorijskog dijela se utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi:
    Završni ispiti (obavezni): održava se prema usvojenom FESBovom kalendaru nastave
    Popravni ispit: održava se prema usvojenom FESBovom kalendaru nastave
    Komisijski ispit: održava se prema usvojenom FESBovom kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u problematiku pogonske čvrstoće

    2 sata
    2.

    Eksperimentalne osnove pogonske čvrstoće

    2 sata
    3.

    Računski postupci u pogonskoj čvrstoći

    2 sata
    4.

    Ponašanje materijala pri pogonskom opterećenju

    2 sata
    5.

    Vrste i karakter opterećenja strojeva i konstrukcija

    2 sata
    6.

    Utjecaji na pogonsku čvrsotću materijala i komponenti

    2 sata
    7.

    Koncepti i metode pogonske čvrstoće

    2 sata
    8.

    Mehanika loma

    2 sata
    9.

    Koncentracija naprezanja

    2 sata
    10.

    Oblikovanje komponenti i konstrukcija

    2 sata
    11.

    Sanacija zamornih oštećenja

    2 sata
    12.

    Pogonska čvrstoća zavarenih spojeva

    2 sata
    13.

    Primjeri iz prakse

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje s opremom Laboratorija za konstrukcije

    2 sata
    2.

    Testiranje na zamor – provodi se na servo-hidrauličkoj din. kidalici

    2 sata
    3.

    Tenzometrija – teorija i aplikacija tenzometara

    12 sati
    4.

    Osnove infracrvene termografije

    10 sati
    5.

    Termoelastičnost i pulsna termografija

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.